Algemene informatie

De naam van de school heeft natuurlijk te maken met de ligging van de school, aan de voet van de Hoge Berg. Maar de naam is ook symbolisch. De school voert de leerlingen omhoog, ze worden zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst. De baan in het logo van de school geeft de weg naar de top aan. Dat de leerlingen onderweg af en toe buiten de lijnen gaan, hoort erbij.

 

OSG De Hogeberg

OSG De Hogeberg is een veilige school die leerlingen goed voorbereidt op de toekomst. Een veelzijdige eilandschool met oog voor kwaliteit en een ontmoetingsplaats waar wordt samengewerkt.

In het Leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen die gelden voor iedereen op school. Onze missie en visie is dat leerlingen zich geaccepteerd, comfortabel en veilig voelen op onze school. Hiertoe is het (Anti)pestprotocol opgesteld.

Tevens vindt u hieronder het Schoolondersteuningsprofiel.

Handleiding ondersteuningsstructuur OSG de Hogeberg

Leerlingenstatuut

Respectprotocol (Zo zijn onze manieren)

Schoolplan 2015-2020

Jaarrekening 2017

Privacybeleid Brief toestemming ouders 6 sep 2018

Brief Gedragsafspraken ter ondertekening 5 sep 2018

Jaarplan 2018-2019Betaling leerlingenbijdragen/werkweken
We maken gebruik van digitale facturering. U ontvangt de facturen voor werkweken, en leerlingenbijdragen per e-mail. Na ontvangst van de factuur kunt u kiezen voor betaling m.b.v. Ideal of overboeking. Bekijk hier de handleiding en hieronder het instructiefilmpje.

 

Jeugdgezondheidszorg

GGD Hollands Noorden op de Hogeberg

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners. En dus ook voor de leerlingen op deze school. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD richt zich onder andere op het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren.

U kunt de GGD bereiken via Marja van Etten jeugdverpleegkundige tel: 06 10015695 of e-mail: metten@ggdhn.nlBij wie kunnen ouders terecht met vragen?
Ouders kunnen het beste contact opnemen met de mentor als ze iets willen weten over de school, de schoolvorderingen, als er vragen zijn over iets wat op school is gebeurd of wanneer ze de school op de hoogte willen brengen van iets wat in het belang is van de leerling. Wie de mentoren zijn, is aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

Als ouders een gesprek willen met iemand van de directie of een afdelingscoördinator, dan kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden. Mocht er een probleem spelen met een docent, dan kunnen ouders dat natuurlijk het beste eerst met die docent zelf opnemen.

Verder is het mogelijk om met een lid van de ouderraad te overleggen; zo nodig kan een vraag dan door de ouderraad met de rector worden besproken. Zie OR-deel op de website of via email naar ouderraad@dehogeberg.nl

Heel veel leerlingen hebben sinds begin dit jaar de beschikking over een laptop.

Daarbij zijn 3 categorieën te onderscheiden:

1. Leerlingen die zelf een laptop hebben

2. Leerlingen die via The Rent Company een laptop hebben aangeschaft

3. Leerlingen die een laptop lenen van school Leerlingen uit categorie 1 en 2 dienen ervoor te zorgen dat ze hun laptop in goede staat bij zich hebben, net zoals er van hen verwacht wordt dat ze hun boeken in orde hebben.

Leerlingen uit categorie 3 mogen in de mediatheek een laptop lenen. In Magister staan ze als zodanig genoteerd en ze krijgen een kaartje, waarop staat dat ze een laptop mogen lenen. Leerlingen waarvan de laptop in reparatie is en er is bij de ‘laptopdokter’ geen ruillaptop meer, die krijgen ook een kaartje, zodat ze een laptop kunnen lenen. Bovenstaande betekent dat alleen leerlingen die mogen lenen, op dit moment ongeveer 25 leerlingen, een laptop uit de mediatheek meekrijgen.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u terecht voor klachtmeldingen met betrekking tot seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (grove pesterijen), discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, e.d. Een van de vertrouwensinspecteurs zal dan met u bekijken hoe u hiermee op zorgvuldige wijze kunt omgaan en met u naar de meest wenselijke aanpak zoeken.
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief telefonisch te bereiken op 0900 – 111 3 111
Steunpunt Agressie in het onderwijs
Het steunpunt Agressie in het onderwijs behandelt vragen over agressie en geweld. U kunt het steunpunt bellen op maandag- en woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur op telefoonnummer 06 20 59 92 97. Het steunpunt is er voor alle vormen van onderwijs en wordt in opdracht van het Vervangings- en Participatiefonds uitgevoerd door het Instituut voor Psychotrauma.
Dyslexiebeleid

Het dyslexiebeleid op OSG De Hogeberg is tot stand gekomen in samenwerking tussen dyslexiecoaches, taalcoördinator en het Expertisecentrum Nederlands.

Het doel ervan is tweeledig:

    1. Een integrale aanpak voor leerlingen met dyslexie op de Hogeberg.

    2. De afstemming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te optimaliseren. Zodoende wordt doorgaande lijn voor leerlingen met dyslexie gerealiseerd.

   

Dyslexieprotocol OSG versie november 2018

Uitleg begeleiding dyslexie voor leerlingen en TIPS

Website

Foto's: Vibeke Brugge

Het e-mailadres van de redactie is: website@dehogeberg.nl

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl