Enquete Leerlingenraad

De afgelopen weken zijn wij, leden van de Leerlingenraad, bezig geweest met het geven van presentaties. Het doel van deze presentatie-ronde is om meer bekendheid te geven aan de Leerlingenraad. 

De leden van de Leerlingenraad hebben het gevoel dat de Leerlingenraad niet leeft onder de leerlingen en dit hebben wij hopelijk door de presentaties verholpen.

Tijdens de presentaties hebben wij veel ideeën gehoord en om te zorgen dat deze ideeën ook echt gehoord worden door de juiste personen hebben wij deze ideeën samengevat in een verslag (zie bijlage).

Op 21 april om 15.15 uur willen we met de geïnteresseerden om tafel zitten hoe zij de Leerlingenraad en de school kunnen helpen.”

Verslag Presentaties

Uitkomst Enquete

 

De leerlingenraad in het kort

Het kan heel goed zijn dat je deze hele pagina nooit opent. Of dat je denkt wat moet ik nou met de leerlingenraad. Wanneer je dit dan toch uit een opwelling gaat lezen, proberen wij graag je aandacht te houden. 

 

Wat wij graag willen is dat er meer contact komt met de leerlingenraad. Wij willen jullie op de hoogte houden van wat wij doen. 

 

Het allerbelangrijkste vinden wij dat de leerlingen van onze school weten dat we altijd openstaan voor alle vragen op/over/in/buiten/onder/naast school, en we zijn dan ook bereikbaar via ons e-mailadres: leerlingenraad@dehogeberg.nl

Wij lezen deze mails, zullen die beantwoorden en bespreken in de raad. Met andere woorden, wij gaan al jullie problemen en dilemma’s proberen op te lossen. 

 

Nu moet je natuurlijk niet gaan mailen wanneer je teen bloedt, want dat kunnen wij moeilijk verhelpen plus dat wij geen EHBO team zijn. Daarnaast gaat dit ten koste van de wel belangrijke mails. 

 

Voor wie niet wil of durft te mailen omdat je bang bent dat wij namen gaan doorvertellen, hoeft niet bang te zijn. Wij houden alles anoniem, behalve wanneer je aangeeft dat je naam wel vermeld mag worden.

 

Dit was ons verhaal, nu jouw verhaal. 

 

Wij zullen je op de hoogte houden van wat wij hier doen en bespreken. 

 

Gegroet,

 

De leerlingenraad

Contact

Ons e-mailadres is leerlingenraad@dehogeberg.nl

Leerlingenstatuut

Lees over je rechten en je plichten als leerling in het Leerlingenstatuut. Dit statuut geldt voor de hele school.

Leerlingenstatuut 2015-2016

Bijeenkomst LAKS

Op 23 april 2014 zijn we naar een bijeenkomst van het LAKS geweest. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een overkoepelende organisatie die opkomt voor de rechten van scholieren. Het LAKS bestaat dit jaar 30 jaar, en dat vierden ze in Amsterdam. Het jubileum werd gevierd in het Comedy Theater in Amsterdam, samen met verschillende sprekers. Zo hebben wij kennis gemaakt met YouTube bekendheid: Jort Geschiedenis en hebben wij een cursus lichaamstaal bijgewoond. Ook hebben wij mee gedaan aan een lagerhuis debat. Aan het eind van de middag werd een cursus spindroctrinieren gegeven, maar helaas hebben wij die moeten missen doordat we de laatste boot wilden halen.

Samenstelling Leerlingenraad 2018-2019
Naam  Klas
   
   
 
 

 

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl