Overzicht lestijden
Roostertijden 2017-2018  
     

Les 0                   

08.30 - 09.00   coachgesprekken op afspraak met coach 
Les 1 09.00 - 09.20 groepscoaching basisgroep (klas 3-6 op wo/vr instructie)
Les 2 09.25 - 09.55 instructie
Les 3 10.00 - 10.30 instructie
Pauze 10.30 - 10.45   
Les 4 10.45 - 11.15 instructie
Les 5/6/7 11.15 - 12.45 hogeberguren op het thuisplein
Pauze 12.45 - 13.10  
Les 8

13.10 - 13.40

instructie
Les 9 13.40 - 14.15 instructie
Les 10/11/12 14.15 - 16.00 hogeberguren op het thuisplein (met vanaf 15.00 uur flexibele eindtijd)

De leerlingen moeten er rekening mee houden - i.v.m. coachingsgesprekken, terugkomen of inhaalwerk - dat de schooldagen duren van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Hebben de leerlingen op elk uur les?
De leerlingen hebben naast lesuren ook keuzeuren. De lestijd is elke dag van 9.00 uur tot 15.00 uur voor alle leerlingen. Er zijn geen tussenuren en er vallen geen lessen uit.
Wanneer zijn de vakanties?

Het schooljaar begint officieel op maandag 4 september 2017.

Vakantierooster 2017-2018

Het schooljaar 2017-2018 begint op 4 september 2017 (*1)

Vakantie Voortgezet onderwijs
Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Tweede Paasdag 02-04-2018
Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018 (*2)
Hemelvaart 10-05-2018 t/m 11-05-2018
Tweede Pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie

23-07-2017 t/m 31-08-2018

Roostervrije dagen 10-10-2017, 13-12-2017, 13-02-2018, 27-03-2018, 05-06-2018

(*1) De vakantieregeling 2017-2018 is onder voorbehoud van eventuele wettelijke wijzigingen in de landelijke vakantieregeling

(*2) Meivakantie wijkt af van de basisscholen op Texel.

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl