Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Openbaar onderwijs
 • www.voo.nl - Vereniging voor openbaar onderwijs(VOO) informeert over Medezeggenschapsraden en over Ouders en school
 • www.infowms.nl - Wet Medezeggenschap op Scholen
 • oudersbijdeles.nl - Voor het vergroten van ouderbetrokkenheid op school
Informatie Voortgezet Onderwijs
Schoolkosten
 • www.nibud.nl - Alle regelingen speciaal voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Zodat jij toch mee kan op schoolreis, of toch die sport kan gaan doen. Met heel veel tips. En alles over jouw geld.
Beleef CKV

CKV heeft een eigen website over de vorm en inhoud van het vak culturele en kunstzinnige vorming. Meer lezen?

Bekijk de website www.ckvtexel.nl

Algemeen
 • www.rivm.nl - Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u uitgebreide informatie over infectieziekten
 • en over hoofdluis

 • www.cjgtexel.nl - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.
 • De GGD Kop van Noord-Holland- doet onderzoek naar de gezondheidstoestand van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Ook op onze school.
Dyslexie
 • www.balansdigitaal.nl - Balans is de landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. Balans is er in de eerste plaats voor de ouders van kinderen met zo’n probleem. Balans kan ouders informeren en opkomen voor hun belangen.
 • www.dedicon.nl - Dedicon, afdeling Studie voor schoolboeken op cd.
 • www.aangepastlezen.nl - voor lezen voor je boekenlijst.
 • www.lexima.nl - Lexima is dé specialist op het gebied van dyslexie software en gebruiksartikelen.
Pesten, praat erover!
 • www.pestweb- Leerlingen, ouders en mentoren kunnen via het Pestweb over pesten praten, bellen, mailen of anoniem chatten!

  In onderstaand Pestprotocol staat beschreven hoe de school reageert als er een klacht komt over pesten dat niet stopt.

  Klik hier voor het Pestprotocol

Kennis
 • www.kennisnet.nl - Stichting Kennisnet is dé internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs en stelt zich ten doel om de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs maximaal te benutten.
 • www.davindi.nl - Onderwijszoekmachine van Kennisnet en Bibliotheken
 • www.kennislink.nl - Unieke database met meer dan 5000 artikelen, dossiers, links en multimedia. De artikelen over diverse onderwerpen zijn geschreven door wetenschappers voor een breed publiek. De dossiers bieden een handige ingang voor een profielwerkstuk.
 • www.wrts.nl - Makkelijk woordjes leren!
Buitenland

Een paar maanden naar het buitenland?

 • Youth in Action- geeft jongeren subsidie voor internationale uitwisselingsprojecten en vrijwilligerswerk in 33 Europese landen. Alle kosten worden vergoed!
En na de OSG De Hogeberg?
Texel
O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl