Agenda MR

Hieronder vindt u de agenda voor de MR-vergadering van dinsdag 19 september a.s., aanvang 19:15 uur

Agenda MR vergadering 19 september 2017

 

Notulen MR-vergadering

Hieronder vindt u de notulen van de Medezeggenschapsraad

Notulen MR 18 mei 2017

Notulen MR 26 juni 2017

 

Jaarverslagen MR

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad over 2013-2014 en 2012-2013.

Jaarverslag MR 2013-2014.pdf

Jaarverslag MR 2012-2013.pdf

Samenstelling MR

Leden van de Medezeggenschapsraad in het schooljaar 2016/2017

Oudergeleding:

dhr. H. Kikkert - Voorzitter

dhr. A. van den Berg

mevr. R. van IJsseldijk

Leerlinggeleding:

Jeffrey Eelman

Thijs Overbeek

Elias Marseille

Personeelsgeleding:

Mevr. W. Boon-van den Kieboom

Mevr. A. ter Borg

Mevr. H. Kok

Dhr. R. Verstraaten

Vergaderdata schooljaar 2016-2017
Woensdag 6 december 2016
Donderdag 9 februari 2017
Dinsdag 21 maart 2017
Woensdag 19 april 2017
Donderdag 18 mei 2017
Maandag 26 juni 2017
 
 
 
   
O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl