Agenda MR

Hieronder vindt u de agenda voor de MR-vergadering van woensdag 15 mei a.s., aanvang 19:15 uur

Agenda MR 15 mei 2019

 

Notulen MR-vergadering

Hieronder vindt u de notulen van de Medezeggenschapsraad

Notulen MR vergadering februari 2019

Jaarverslagen MR

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad over 2017-2018

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018

Samenstelling MR

Leden van de Medezeggenschapsraad in het schooljaar 2018/2019

Oudergeleding:

dhr. H. Kikkert - Voorzitter

dhr. M. Zeeman

Leerlinggeleding:

Jordi Kortekaas

Hester Marseille

Felix Marseille

Personeelsgeleding:

Mevr. W. Boon-van den Kieboom

Mevr. A. ter Borg

Mevr. H. Kok

Dhr. R. Verstraaten

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
Dinsdag 9 oktober 2018
Woensdag 14 november 2018
Donderdag 10 januari 2019
Dinsdag 26 februari 2019
Woensdag 10 april 2019
Woensdag 15 mei 2019
Donderdag 6 juni 2019
 
O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl