Welkom op het websitedeel van de OuderRaad De Hogeberg

Wij zijn uw OuderRaadsleden voor VMBO, MAVO, HAVO en VWO :

Leden OR

Adres

Tel. nr.

Functie

Daniel Bonne

Oorsprongweg 67, De Cocksdorp

06-15062661

voorzitter

Arnold Boon

Klimpstraat 67, De Cocksdorp

06-22528525

secretaris

Martin Zeeman

Jonkerstraat 2, Den Burg,

06-12808495

penningmeester

Brenda Wit

Waardwei 1, Den Burg

06-12269501

lid

Gert Folkerts

De Ruyterstraat 85, Oudeschild

06-50849961

lid

Sara Taghadosi

Bernhardlaan 192, Den Burg

06-50624999

lid

Rob Bakker

Bernhardlaan 11, Den Burg

06-51531815

lid

Siebe Waaijer

Kogerstraat 61, Den Burg

06-47119753

lid

Dit doet de Ouderraad voor u:

·         De OuderRaad luistert naar uw opmerkingen, klachten en ideeën. Dit bespreken we (indien noodzakelijk anoniem) met de schoolleiding. Bel één van de bovenstaande leden of mail naar      ouderraad@dehogeberg.nl.

·         De Ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over het beleid.

·         Regelmatig vraagt de schoolleiding de Ouderraad om advies. Hierbij kan uw mening gevraagd worden.

·         Eenmaal per jaar organiseert de Ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders en/of verzorgers. Aansluitend op de vergadering zal een interessant thema worden besproken. U bent allen van harte welkom.

·         De Ouderraad vergadert 1x per maand (de 2e maandag van de maand).

 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
 Maandag         
 12 november 2018
 Maandag  10 december 2018
 Maandag  14 januari 2019
 Maandag  11 februari 2019
 Maandag  11 maart 2019
 Maandag   8 april 2019
 Maandag  12 mei 2019
 Maandag  17 juni 2019

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl