Ziekmelden van leerlingen
Als een leerling ziek is, moet dat door een van de ouders worden gemeld. Dit kan telefonisch, tussen 8.15 uur en 9.00 uur, tel. 363073.

Op de dag dat de leerling weer naar school komt, moet er een briefje worden afgegeven bij de receptie waarin vermeld staat van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest. Op het briefje s.v.p. de voor- en achternaam van de leerling vermelden en de klas waarin hij of zij zit!

Leerlingen die na een weekeinde nog steeds ziek zijn, moeten opnieuw worden ziek gemeld.

Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden en naar huis willen, moeten zich eerst melden bij de conrector of coördinator van de afdeling.
Vrij vragen

Als een leerling rij-examen heeft of naar de tandarts, huisarts of het ziekenhuis moet, moeten de ouders vroegtijdig een briefje meegeven voor mevrouw Duin, receptie. Op het briefje s.v.p. de voor- en achternaam van de leerling vermelden en de klas waarin hij of zij zit!

Ook kan er verlof worden aangevraagd voor een bruiloft, begrafenis, verhuizing of ernstige ziekte in gezin of familie. Dit verlof moet worden aangevraagd bij de rector.

Informatie verlof aanvragen

 

Aanvraag extra schoolverlof

Indien u voor uw kind buiten de schoolvakanties vrij wilt vragen, dient u de twee formulieren onder 'Bijlagen' ingevuld in te leveren bij school. Na inlevering toetst de rector of vrij geven geoorloofd is.

Folder informatie verlof van school

Aanvraag extra schoolverlof

Werkgeversverklaring

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl