Profielwerkstuk

De leerlingen van 5 havo en 6 vwo werken in de loop van het schooljaar aan hun profielwerkstuk. In bijgaand boekje wordt de gang van zaken toegelicht.

Bijlagen:

profielwerkstukboekje 2016-2017

Informatie over de tweede fase

Voor algemene informatie over de de gang van zaken op onze school kunt u de schoolgids raadplegen. In het gedeelte over de bovenbouw havo-vwo worden de volgende onderwerpen behandeld: de profielen, de begeleiding, rapportage, overgangsnorm, slaagnorm en de mogelijkheden na HAVO en VWO. In de brochure (hieronder) kunt u meer gedetailleerde informatie vinden over de tweede fase op onze school.

De leerlingen van de 3e klas en de leerlingen die vanuit 4 MAVO willen doorstromen worden begin 2017 uitgebreid voorgelicht over de te maken keuzes.

brochure tweede fase 2017-2018.pdf

Schoolexamen
Hieronder staan het examenreglement en de programma's van het schoolexamen per klas, de zogenaamde "programma's van toetsing en afsluiting". (PTA's)

Bijlagen

Examenreglement HV 2016-2017

pta 4havo 16-17

pta 5havo 16-17

pta 4vwo 16-17

pta 5vwo 16-17

pta 6vwo 16-17

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl