Algemene informatie

Klik op de volgende link voor de presentatie van de  ouderavond 4e 5e 6e klas 04 oktober 2018

Profielwerkstuk

De leerlingen van 5 havo en 6 vwo werken in de loop van het schooljaar aan hun profielwerkstuk. In bijgaand boekje wordt de gang van zaken toegelicht.

Bijlagen:

profielwerkstukboekje 2016-2017

Informatie over de tweede fase

Voor algemene informatie over de de gang van zaken op onze school kunt u de schoolgids raadplegen. In het gedeelte over de bovenbouw havo-vwo worden de volgende onderwerpen behandeld: de profielen, de begeleiding, rapportage, overgangsnorm, slaagnorm en de mogelijkheden na HAVO en VWO. In de brochure (hieronder) kunt u meer gedetailleerde informatie vinden over de tweede fase op onze school.

De leerlingen van de 3e klas en de leerlingen die vanuit 4 MAVO willen doorstromen worden begin 2017 uitgebreid voorgelicht over de te maken keuzes.

brochure tweede fase 2017-2018.pdf

Schoolexamen
Hieronder staan het examenreglement en de programma's van het schoolexamen per klas, de zogenaamde "programma's van toetsing en afsluiting". (PTA's)

Bijlagen

Examenreglement HV 1819    

PTA 4 havo 1819

PTA 5 havo 1819

PTA 4 vwo 1819

PTA 5 vwo 1819

PTA 6 vwo 1819

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl