Informatie vmbo bovenbouw

VMBO bovenbouw

VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Dat wil zeggen dat leerlingen worden voorbereid op een succesvolle instroom bij het MBO. Die voorbereiding bestaat naast het opdoen van allerlei kennis en vaardigheden ook uit oriëntatie op de beroepskeuze. Dat vormt dan ook de rode draad van het opleidingsprogramma waarin werkveldoriëntatie,  portfolio en beroepsstages een belangrijke rol spelen.

Wat zijn de mogelijkheden binnen het VMBO?


Klas 3 en 4:

In klas 3 volgen de leerlingen een intersectoraal programma (ISP) waarbij de leerlingen leren en werken binnen dezelfde sectoren(techniek, zorg en economie). Binnen het ISP zijn die samengevoegd tot één overstijgend lesprogramma met commercie, techniek en dienstverlening.

Het lesprogramma is breed van opzet en pas als de leerlingen aan het eind van klas 3 een goed beeld hebben van wat de verschillende sectoren hen te bieden hebben wordt een keuze gemaakt voor hun definitieve uitstroomrichting.

Daarnaast zijn de programma’s zo geschreven dat de leerlingen vooral kennis en ervaring opdoen binnen de context van bedrijven, instellingen en maatschappelijke projecten op en rond Texel. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht (en gevonden) met lokale ondernemers.

In klas 4 kunnen de leerlingen op basisniveau en kaderniveau een intersectoraal examen doen in één van de volgende uitstroomrichtingen:

Dienstverlening en Commercie (DC) of Techniek en Commercie (TC)

 

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl

Schoolexamen
Hieronder staan het examenreglement en de programma's van het schoolexamen per klas, de zogenaamde "programma's van toetsing en afsluiting" (PTA's).

Bijlagen

Examenreglement Vmbo BK 1819

PTA 3 vmbo bb 1819

PTA 3 vmbo kb 1819

PTA 4 vmbo bb 1819

PTA 4 vmbo kb 1819

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl