Leerwerktraject informatie

Leerwerktraject

Er bestaat een groep leerlingen die makkelijker leert vanuit de praktijk dan door middel van lessen en boeken. Zij houden van actie en willen graag ervaren dat hun vaardigheden toenemen. Voor deze praktischingestelde leerlingen zijn de leer-werktrajecten bedoeld, wanneer het niet lukt in een reguliere basisklas. Het gaat erom leerlingen te motiveren en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het LWT is bedoeld voor jongeren die gemotiveerd raken door directe waardering voor hun functioneren in de beroepspraktijk en een persoonlijke begeleiding door een ervaren vakman of vakvrouw in een leerbedrijf.Ook op OSG De Hogeberg is er een afdeling Leer-werktraject. De leerlingen volgen zoveel mogelijk de theorie- en praktijklessen binnen het ISP in een reguliere klas. Daarnaast volgen zij de vakken Nederlands en rekenen en hebben een mentoruur in de LWT-klas van, dit schooljaar, 3 personen. In overleg bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van een extra vak,bijvoorbeeld wiskunde. Gemiddeld 2 werkdagen per week werken zij mee in een leerbedrijf, waar de leerling intensief begeleid wordt door een stagebegeleider. Elke 6 weken wordt er een voortgangsgesprek gehouden door de coördinator LWT met de leerling en zijn stagebegeleider in het bedrijf. Daarnaast heeft de coördinator intensief contact met de ouders en de vakdocenten.Het talent van deze leerlingen met een meer praktische leerstijl wordt goed benut. Hun motivatie blijft behouden, waardoor ze zich beter voorbereiden op hun loopbaan. Het leer-werktraject wordt afgesloten met een VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg dat recht geeft op doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 1 en 2. Pas als de leerlingen een mbo-opleiding hebben afgerond zijn zij volledig gekwalificeerd. Daarom is het de bedoeling dat alle leerlingen uit het VMBO, dus ook uit het leer-werktraject doorleren in het mbo.Ouders en leerlingen die interesse hebben in het leer-werktraject kunnen via de mentor hun interesse kenbaar maken. In een zorgvuldige procedure en in samenspraak met ouders, leerling, vakdocent en decaan  wordt gekeken of de leerling geschikt is om het LWT te volgen. Een leerling in de 3e klas VMBO kan op elk moment in het schooljaar instromen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy van de Vijver, coördinator LWT; osg_vij@dehogeberg.nl telnr. 06-28845690

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl