Buitengewoon verlof aanvragen, hoe zit het?

Op dit moment krijg de school veel aanvragen of leerlingen buiten de schoolvakantie mee mogen op vakantie. Hoe zijn de regels ook alweer?

De Leerplichtwet is hier vrij duidelijk in:
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

De Gemeente Texel hanteert een “zero tolerance beleid”. Bij het overtreden van de leerplichtwet krijgt u geen waarschuwing maar direct een boete van € 100,- per kind per dag.  Als rector van de school geef ik toestemming voor buitengewoon verlof, maar ik moet hierover wel verantwoording afleggen aan de leerplichtambtenaar. Als de procedure niet goed is gevolgd krijgt de school ook een boete van € 100,- per kind per dag

Procedure:

  • U kunt een aanvraag voor buitengewoonverlof slecht één keer per jaar doen voor maximaal tien schooldagen. 
  • U dient aan te tonen dat u geen enkele schoolvakantie (dus zomer, herfst, kerst, voorjaars, mei-vakantie) op vakantie kunt.
  • Het verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen.
  • Een aanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend bij de teamleider via het formulier van de gemeente. Dit formulier is te vinden op de website van de school onder het kopje Ziekmelden en verlof.
  • De teamleider stuurt het aanvraagformulier met een advies door naar de rector. De rector kijkt of de aanvraag juist is ingediend en voldoet aan de voorwaarden en geeft wel of geen toestemming. Bij toestemming gaat de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Die kan een toegestaan verlof nog herroepen indien de procedure niet goed is gevolgd. 
  • Bovengenoemd formulier moet worden voorzien van een bijlage met werkgevers- of accountantsverklaring waarin aangetoond wordt dat tijdens een schoolvakantie op vakantie gaan, leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.
  • Tijdens de toetsweken wordt buitengewoon verlof nooit toegestaan. Kijk dus goed in de jaarplanning of informeer vooraf bij de teamleider.

Vakanties en roostervrije dagen

Vakanties

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019

03-01-2020

Voorjaarsvakantie

17-02-2020

21-02-2020

Paasweekend

10-04-2020

13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

22-05-2020

2e Pinksterdag

01-06-2020

01-06-2020

Zomervakantie 2020

04-07-2020

16-08-2020

Studiedagen (leerlingen vrij)

Woensdag

09-10-2019

 

Vrijdag

13-12-2019

 

Maandag

09-03-2020

 

 

Meer nieuwsberichten