Corona-maatregelen start schooljaar

Vanaf 17 augustus ontvangen we onze leerlingen weer op school. We zijn heel blij dat we volledig open kunnen en we nemen de onderstaande maatregelen, zodat we open kunnen blijven. 

 De algemene richtlijnen van het RIVM zijn:

 • De leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand tot de medewerkers.
 • Iedereen wast vaak de handen.
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je testen.
 • Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.

Voor onze school geldt daarnaast: 

 • Leerlingen gaan in de pauze zoveel mogelijk naar buiten.
 • Leerlingen desinfecteren hun handen iedere keer als ze het gebouw en het klaslokaal betreden.
 • De deuren en ramen blijven tijdens de lessen altijd openstaan, zodat we zo goed mogelijk kunnen ventileren.
 • In elk lokaal wordt een CO2-meter geplaatst zodat we het frisse luchtgehalte goed kunnen monitoren en gelijk actie kunnen ondernemen.

Ouderavonden:

 • Ouderavonden en Coach-Ouder-Leerling-gesprekken met uitzondering die van de brugklas, vinden zoveel mogelijk online plaats. We kunnen maar één ouder per kind in het gebouw verwelkomen. 

Quarantaine bij terugkomst uit landen van regio's met een oranje of rood reisadvies:

 • Leerlingen, ouders, docenten en onderwijspersoneel moeten tot 14 dagen na een vakantie in een oranje of rood / land thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Onlangs is ook een code afgegeven voor Brussel, Parijs, Madrid, Marseille, Mallorca en Ibiza. Zie voor de meest actuele stand van zaken nederlandwereldwijd.nl. U kunt afwezigheid in geval van verplichte quarantaine melden via de afwezigheidslijn 0222 363 073. De leerlingcoördinator zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. In geval van twijfel kom dan niet naar school maar mail naar secretariaat@dehogeberg.nl  om te overleggen. Onze school biedt in dit geval geen aangepast (online) thuis onderwijs aan.De coach van de leerling zal wel contact opnemen voor het zelfstandig werken aan huiswerkopdrachten. 

Zorgen over risicogroepen:

 • Het uitgangspunt is, dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen. Mocht u zich zorgen maken, omdat uw kind en / of gezinsleden tot een risicogroep behoren, neem dan zo snel mogelijk contact op de leerlingcoördinator van de afdeling van uw kind. Voor de onderbouw is dit de heer R. de Jong-Kooger ( osg_jor@dehogeberg.nl ), voor het vmbo-mavo bovenbouwteam is dat de heer J. Huizinga ( osg_huj@dehogeberg.nl ) en voor het havo-vwo bovenbouwteam is dat mevrouw M. Butter ( osg_bum@dehogeberg.nl

Ventilatie

 • Er wordt in de media veel gesproken over ventilatiesystemen. Het  ventilatiesysteem van de school voldoet aan het bouwbesluit en daarmee aan de richtlijnen van het RIVM en TNO. In ons gebouw vindt geen recirculatie plaats (rondpompen van luchtstromen). Op dit moment lopen we in overleg met de gemeente, het systeem grondig na. Het systeem wordt waar nodig op zo'n kort mogelijke termijn geoptimaliseerd. We zullen in ieder geval constant ventileren door ramen en deuren open te houden. Een extra kledingstuk meenemen is misschien geen overbodige luxe als het wat kouder wordt. 

Berichtgeving

 • De berichtgeving en maatregelen volgen elkaar snel op. Wij houden u steeds van de ontwikkelingen op de hoogte via website, weekberichten en de mail. Mocht u vragen of zorgen hebben, neem gerust contact op via  secretariaat@dehogeberg.nl

Meer nieuwsberichten