Decanen OSG De Hogeberg schooljaar 2021-2022

Graag stellen we onze twee decanen aan u voor. Decaan voor vmbo-mavo is mevr. A. van den Brakel-Stolk en de decaan voor havo-vwo is dhr. V. Stork.
De decanen zijn gespecialiseerd in het adviseren van leerlingen over studie en beroepskeuze. Ze zijn goed op de hoogte van de voor- en nadelen van een studierichting, welk vakkenpakket een leerling daarvoor nodig heeft en wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Ook weten zij precies welke overige eisen de vervolgopleidingen stellen en hoe het zit met studiefinanciering en andere organisatorische zaken. 

De decanen zijn tweedelijns functionarissen. Dit houdt in dat de decaan de coaches ondersteunt bij het begeleiden van de leerlingen bij het maken van keuzes. 
Ze maken gebruik van de website dehogeberg.decaan.net. Dit is een website waarin de leerlingen LOB-opdrachten maken (LOB = loopbaanoriĆ«ntatie en begeleiding) en waarin opdrachten en profiel- en pakketkeuzes gemaakt worden. Ook biedt deze site een goed overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en open dagen. 
Leerlingen en ouders mogen altijd een informerend gesprek met ons aanvragen. Dit schooljaar hebben wij maandelijks een koffie-inloopochtend voor ouders en leerlingen van 10:00 u. tot 12:00 u. Data kunt u vinden in de jaaragenda op onze website. De eerste twee data zijn inmiddels geprikt en wel op 30 september en 28 oktober.

We vragen u dan wel vooraf even via een mail te laten weten dat u langskomt, zodat we genoeg tijd hebben om iedereen goed te kunnen ontvangen en informeren.

Anjo van den Brakel-Stolk; e-mail: osg_sta@dehogeberg.nl
Vincent Stork; e-mail: osg_sto@dehogeberg.nl

Meer nieuwsberichten