Even voorstellen: Jeugdverpleegkundige

Astrid Berbée is werkzaam als verpleegkundige 12+ bij GGD Hollands Noorden en vanaf dit schooljaar als jeugdverpleegkundige, verbonden aan deze school. Ze is beschikbaar voor alle leerlingen op school. De functie van de GGD verpleegkundige en GGD arts is met name preventief. Zij proberen tijdig te signaleren en laagdrempelig in gesprek te gaan met een leerling als hier aanleiding voor is.

Vanaf januari zal Astrid Berbée regelmatig op de maandag op school (in ruimte 111) te vinden zijn. Op deze dagen houd ze een inloopspreekuur, waarop leerlingen zo binnen kunnen lopen voor vragen over gezondheid, slapen, seksualiteit, alcohol, drugs etc. Of gewoon voor een gesprekje. Daarnaast heeft ze ook gesprekken op afspraak met leerlingen n.a.v. de digitale vragenlijst van de GGD die in het 2e en 4e jaar wordt afgenomen.

Ze werkt nauw samen met de ondersteuningscoördinator van school, en samen met de GGD-jeugdarts werken zij eraan om eventueel schoolverzuim te verminderen. Ze maken gebruik van de M@ZL-methode, die hiervoor speciaal ontwikkeld is. Bij vragen en/of problemen is het mogelijk om een extra afspraak te maken (bv. voor het Opvoedspreekuur). 

Kijk voor meer informatie hierover op onze website.

U kunt ook persoonlijk contact met Astrid Berbée opnemen via: aberbee@ggdhn.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 088-0100550.   

Meer nieuwsberichten