Extra bijdrage ouders via gemeente

In deze tijd met onderwijs op afstand kan het zijn dat uw zoon of dochter wat extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Heeft u weinig budget? Dan is er voor u mogelijk €500 per kind beschikbaar vanuit het kindpakket van de gemeente.

Dit bedrag is bedoeld voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school. Daarnaast moet de begeleiding gegeven worden door een professionele huiswerkbegeleider. 

U komt voor het kindpakket in aanmerking indien uw inkomen bedraagt:
- Voor gezinnen maximaal €1843
- voor alleenstaande ouders maximaal €1290

Wilt u hier gebruik van maken? Bekijk via deze link naar de extraatjes voor de smalle beurs. Hier kunt u direct een kindpakket aanvragen, of neem telefonisch contact op met het Sociaal Team van de gemeente via 140222.

Meer nieuwsberichten