Gezondheidsmonitor GGD

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Hollands Noorden een grootschalig vragenlijstonderzoek uit naar de impact van corona op de gezondheid van leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. In de week van 27 september tot en met 1 oktober wordt in de tweede en vierde klassen deze gezondheidscheck afgenomen. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs tijdens en na corona. Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. 

Ouders en leerlingen van de betreffende klassen ontvangen hierover ook nog een persoonlijke brief. Achter deze link vindt u meer informatie over het onderzoek.

Meer nieuwsberichten