Kantine – uitgifte nog buiten

De foodtruck blijft nog een poosje buiten staan. We hopen dat leerlingen zoveel mogelijk naar buiten gaan als het weer het toelaat.

Als we het uitgiftepunt binnen opendoen, krijg je een te grote opeenhoping van leerlingen. We blijven er alles aan doen om te voorkomen dat er op school een besmettingshaard ontstaat en daarom is dit onwenselijk. Maatregelen als deze voorkomen hopelijk dat we ingrijpender maatregelen moeten treffen. Het streven is en blijft dat we de school openhouden en kunnen blijven draaien op een zo vertrouwd mogelijke manier. 

Meer nieuwsberichten