Lezen is leuk!

Voor het vak Nederlands en de moderne vreemde talen moeten alle leerlingen boeken lezen. Het belang van het lezen is groot. Uit onderzoek is gebleken dat lezen de taalvaardigheid, woordenschat en ook de totale sociale ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Ook is bewezen dat kinderen meer lezen als hun ouders het lezen van boeken stimuleren. Graag doen we dan ook een beroep op u als ouder/verzorger om de school en uw kind te helpen bij het lezen, door bijvoorbeeld naar leeservaring te vragen, zelf suggesties te doen of samen te lezen met uw kind. We zullen regelmatig aandacht besteden aan lezen en wat u als ouder kunt doen.

Meer nieuwsberichten