Mededelingen – 30 aug 2019

In dit mededelingenblad leest u wekelijks informatie over de agenda van de komende schoolweek en de actuele onderwerpen:

 • Zin in het nieuwe schooljaar
 • Startgesprekken
 • Privacyreglement
 • Informatie/ouderavond 4 basis, 4 kader en 4 mavo 5 september
 • Enkele belangrijke data

Zin in het nieuwe schooljaar!

Vol energie zijn we deze week gestart met het nieuwe schooljaar. Met gepaste trots kan ik u melden dat alle openstaande vacatures zijn vervuld en dat we tien nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen.

De collega’s en ik hebben vertrouwen en zin in het nieuwe schooljaar. Voor de zomervakantie zijn er forse meters gemaakt met het op orde brengen de schoolorganisatie. De Inspectie van Onderwijs gaf bij het tussentijds bezoek in juni 2019 aan vertrouwen te hebben in de stappen die worden gezet. In oktober komt de inspectie weer voor een tussentijds bezoek en in december zal de afdeling havo opnieuw worden beoordeeld. We houden u uiteraard op de hoogte hiervan. Er is een sfeer in de school van “weer samenbouwen” en dit geeft veel energie. Alle vaksecties zijn gestart met gerenommeerde methodes die zowel digitaal als fysiek worden aangeboden. Ook is er een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg opgezet zodat we op elk moment de onderwijskwaliteit kunnen monitoren op zowel klas- als leerlingniveau en tijdig en adequaat kunnen bijsturen.

Het managementteam (MT) is weer op volle sterkte door de aanstelling van twee nieuwe teamleiders bovenbouw. Het MT wordt nu gevormd door drie teamleiders: Inge van der Linden (teamleider onderbouw), Cynthia Hegeman (teamleider bovenbouw havo-vwo) en Marcel de Jong (teamleider bovenbouw vmbo-mavo) en ondergetekende als waarnemend rector-bestuurder. Annemarieke de Vries is voor komend jaar ter versterking van het MT benoemd als bestuurssecretaris, deze werkzaamheden doet zij naast haar taken als docent Nederlands.

Uw betrokkenheid als ouder en/of verzorger vinden we waardevol. In de komende drie weken zullen alle startgesprekken plaatsvinden met de leerling, u als ouder(s)/verzorger(s) en de coach. Elke leerling heeft een persoonlijke coach die aanspreekpunt is voor zowel de leerling als de ouders. Mocht u vragen hebben of zaken signaleren, blijf er dan niet mee rondlopen maar meld ze ons gerust. Op onze vernieuwde website is ook veel informatie te vinden. We blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit en uw feedback is van harte welkom. Wij hebben veel zin in het nieuwe schooljaar, ik hoop u (weer) te ontmoeten op school, bijvoorbeeld op een van de algemene ouderavonden.

Een hartelijke groet, Corrie Eriks (waarnemend rector-bestuurder).

Startgesprekken

Tussen 2 september en 20 september worden de startgesprekken gehouden. U krijgt hiervoor van de coach van uw zoon/dochter een uitnodiging. In de centrale hal staat op een bord waar u de coach van uw kind kunt vinden.

Privacyreglement

In verband met de wet op de privacy kunnen u en uw kind toestemming geven (of niet) voor het delen van foto’s of publiceren van gegevens (bijv. de namen van de geslaagden in de krant). Dit jaar organiseren we dit via Magister. U krijgt hier nog bericht over.

Informatie/ouderavond 4 basis, 4 kader en 4 mavo 5 september

- Op donderdagavond 5 september is er een informatie/ouderavond voor de leerlingen van 4 basis, 4 kader en 4 mavo. Deze start om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 20:45 uur

Programma:

 • 19:15 uur inloop koffie/thee
 • 19:30 start voorstelronde
 • Uitleg decaan komend schooljaar: keuzes, leerlingbezoekdagen en open avonden
 • Splitsen:
  -4 basis kader uitleg over Dienstverlening en Producten in de aula
  -4 mavo-uitleg over het Profielwerkstuk
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen
 • 20:45 uur einde

Enkele belangrijke data:

 • 10 september informatieavond ouders leerjaar 1
 • 12 september informatieavond ouders leerjaar 2
 • 16 september informatieavond ouders 3 basis, kader en mavo

Meer nieuwsberichten