Mond-neuskapjes verplicht

Op 13 oktober heeft het kabinet besloten om het dragen van mondkapjes verplicht te stellen in publieke ruimtes en op scholen voor voortgezet onderwijs, mbo etc. Rond 1 november zal deze maatregel door de Eerste Kamer bekrachtigd worden. Het kabinet heeft deze maatregel genomen om verdere besmetting te voorkomen en om duidelijkheid te scheppen over het dragen van mondkapjes.

Die duidelijkheid is ook voor onze medewerkers en leerlingen prettig. Vanaf maandag 19 oktober draagt daarom iedereen een mondkapje in de gangen, hallen, mediatheek en aula. Op het moment dat een leerling in een klaslokaal of in de aula zit, mag het mondkapje weer af. Tot het besluit door de Eerste Kamer is bekrachtigd, geldt de verplichting om op school een mondkapje te dragen als schoolregel. We zullen erop toezien dat deze afspraak wordt nageleefd. Leerlingen (en medewerkers) die geen mondkapje dragen worden daarop aangesproken. 

Meer nieuwsberichten