Nieuwe procedure ziek- en afwezig melden

Ziek- en afwezigheidsmeldingen worden vanaf 1 december niet meer gedaan bij de receptie maar bij de leerlingenbalie. Als een leerling ziek of afwezig is, moet dat door een ouder/voogd worden gemeld. Dit kan telefonisch, vanaf 7.30 uur door te bellen met 0222 363 073. U spreek dan duidelijk de naam, de klas en de reden voor afwezigheid van uw kind in. De medewerker van de leerlingenbalie verwerkt dan de ziekmelding. In geval van twijfel of onduidelijkheid belt de medewerker u terug. 

 

Op de dag dat de leerling weer naar school komt, moet er een briefje worden afgegeven bij de Leerlingenbalie op domein 150 waarin vermeld staat van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest. Op het briefje graag de voor- en achternaam van de leerling vermelden en de klas waarin hij of zij zit. Leerlingen die na een weekeinde nog steeds ziek zijn, moeten opnieuw worden ziekgemeld. Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden en naar huis willen, moeten zich eerst melden bij de teamleider of teamco├Ârdinator van de afdeling.

Meer nieuwsberichten