Nieuws van de MR

Afgelopen dinsdagavond heeft de Medezeggenschapsraad (MR) weer een vergadering gehad. Er moesten belangrijke besluiten worden genomen zoals o.a. over de doorstroomnormen en over de inzet van de NPO-gelden. De rector-bestuurder gaat hierover dan graag met de MR in gesprek.

De MR heeft, na het verzoek tot een kleine aanpassing, ingestemd in het stuk protocol schorsing en verwijdering.

Ook zijn de doorstroomnormen voor dit jaar definitief vastgesteld door de instemming van de MR.

Eind oktober heeft de MR een scholingsdag gehad waarbij de belangrijkste uitkomst was dat zij zich wil inzetten op zichtbaarheid en benaderbaarheid, vandaar ook dit bericht.

Vanaf het nieuwe rooster, dus vanaf aanstaande maandag 8 november, is de MR wekelijks  het 8e uur te vinden in ruimte 241. De ene week op maandag, de week erop op donderdag. We laten dit opnemen in de jaaragenda, zodat iedereen weet wanneer we er zijn. Hier zijn wij te vinden als er vragen zijn of gewoon eens wilt sparren met ons. De inloop is voor leerlingen, ouders, medewerkers én directie.

Donderdag 9 december is er een nieuwe MR vergadering. MR vergaderingen zijn altijd openbaar, dus kom gerust eens langs als toehoorder. Zodra we weten welke onderwerpen geagendeerd zijn, laten we dit weten.

De MR

Meer nieuwsberichten