Nieuws vanuit de MR

Sinds begin dit schooljaar is de samenstelling van de MR gewijzigd en sinds kort nóg een keer. Martin Zeeman heeft aangegeven niet langer deel uit te kunnen maken van de MR, hetgeen we wederzijds erg jammer vinden. 

We bedanken Martin hierbij nogmaals voor zijn jarenlange inzet. Volgens de statuten van de MR hebben wij de nummer 2 van de vorige verkiezingen oudergeleding benaderd en prijzen ons gelukkig dat diegene ja gezegd heeft.

De MR bestaat uit:
Janneke Zijm - voorzitter
Rob de Jong-Kooger - secretaris
Vincent Stork
Jeroen Huizinga
Ruud Verstraaten
Duncan Whyte - oudergeleding
Xander van Boven - leerlinggeleding
Hester Marseille - leerlinggeleding
Binnenkort zijn er verkiezingen voor de leerlinggeleding. Zodra er weer nieuws is, hoort u van ons.

Meer nieuwsberichten