Rapporten

Dinsdag 24 november worden de rapporten uitgedeeld. De mapjes waar de rapporten in mee naar huis gaan, worden eenmalig uitgedeeld. Dus, haal thuis meteen het rapport eruit en geef het lege mapje per ommegaande weer mee naar school. Bij voorbaat hartelijk dank!

Meer nieuwsberichten