Regels absentie, verwijderd en te laat worden aangescherpt

In periode 2, die start op 18 november, gaan we werken met aangescherpte regels met betrekking tot te laatkomen, absentie en verwijdering uit de les. Deze regels zijn te vinden op de website, bij de downloads.

 

Het inhalen van (deels) gemiste lessen wordt hierdoor beter uitvoerbaar. Daarnaast hechten we veel waarde aan vroege signalering, dus ouders  (bij vier keer te laat of ongeoorloofd afwezig ) en leerplichtambtenaar (bij  zes keer te laat of ongeoorloofd afwezig binnen vier weken) worden op de hoogte gesteld van regelmatig verzuim. De leerplichtambtenaar roept deze leerlingen op voor het spreekuur.

Om er voor te zorgen dat iedereen met een schone lei kan beginnen, hebben leerlingen tot 18 november de tijd om alle achterstanden (OO en TM) in te halen. Ze kunnen hiervoor een afspraak maken bij de teamassistent op domein 150 (leerlingenbalie). Leerlingen van de havo/vwo bovenbouw die drie of meer OO’s hebben staan, verspelen de mogelijkheid om te herkansen (artikel 3.8.5 Examenreglement havo/vwo).

Meer nieuwsberichten