School- en eindexamens

Op 24 maart is bekend geworden dat de centrale examens, waaronder ook het praktijkexamen vmbo (CSPE) niet doorgaan. Dat is een ongekende maatregel, maar gezien de situatie waarin we ons bevinden, wel een verstandige. De schoolexamens gaan wel door. 

 Alle eindtermen moeten getoetst worden. Een aantal zaken is nog niet duidelijk, maar wat al wel zeker is zetten we op een rijtje:

  • Het centraal examen komt te vervallen.
  • Leerlingen krijgen op basis van de resultaten van hun schoolexamen het diploma.
  • We hebben tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te nemen en in de periode erna om herkansingen te organiseren. Zie planning hieronder.
  • Schoolexamens op onze school worden vanaf 13 april zoveel mogelijk op afstand afgenomen.
  • Mondelingen die nu al gepland staan, worden al op afstand afgenomen en gaan dus gewoon door.
  • Schoolexamens die niet op afstand kunnen worden afgenomen, worden indien mogelijk, zo ver mogelijk naar achteren geschoven. 
  • De aanmelddatum voor vervolgopleidingen wordt verschoven: voor hoger onderwijs naar 1 juni en voor het mbo naar 1 mei.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af ​​te sluiten. Voor eindexamenleerlingen van OSG de Hogeberg handteren wij nu onderstaande planning:

Week 13 - 23 maart t / m 27 maart: standaard lesrooster, lessen op afstand
Week 14 - 30 maart t / m 3 april: standaard lesrooster, lessen op afstand
Week 15 - 6 april t / m 10 april: standaard lesrooster, lessen op afstand
Week 16 - 13 april t / m 17 april: afname schoolexamens (rooster volgt)
Week 17 - 20 april t / m 24 april: afname schoolexamens (rooster volgt)
Week 18 - 27 april t / m 1 mei: Meivakantie
Week 19 - 4 mei t / m 8 mei: Meivakantie
Week 20 - 11 mei t / m 15 mei: Afname schoolexamens (rooster volgt)
Week 21 - 18 mei t / m 22 mei: Afname schoolexamens die niet op afstand kunnen worden afgenomen (organisatie afhankelijk van de dan geldende richtlijnen)
Week 22 - 25 mei t / m 29 mei: Inhaalweek en correctie schoolexamens
Week 23 - 1 juni t / m 5 juni: In deze week wordt vermoedelijk bekend of de leerling geslaagd of gezakt is.
Week 24 - 8 juni t / m 12 juni: Onder voorbehoud: herkansingsweek examenleerlingen.

Dit zijn de zaken die we op dit moment zeker weten. De scholen krijgen op korte termijn nog informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen. 

Tot en met 10 april kunnen leerlingen nog aan de slag om zich goed voor te bereiden. Docenten zijn dan volgens het lesrooster beschikbaar. 

Uiterlijk 7 april zal het rooster van de schoolexamens bekend zijn. Ook zal er voor die tijd contact op worden genomen met leerlingen (en hun ouders) die er op dit moment zo voor staan ​​dat ze nog niet gaan slagen. Voor deze leerlingen is het dus van belang dat ze extra hard aan de slag gaan. Ouders en examenleerlingen zijn ook per brief geïnformeerd over bovenstaande maatregelen. 

Meer nieuwsberichten