Steunlessen taalvaardigheid van start

Op maandag 25 november starten de steunlessen taalvaardigheid. Hiervoor zijn leerlingen uitgenodigd die extra steun op het gebied van leesvaardigheid en woordenschat kunnen gebruiken. Het doel van de lessen is de leerlingen na een periode van een aantal weken, op niveau te hebben. Ouders en leerlingen zijn persoonlijk geïnformeerd.

De steunlessen vloeien voort uit het taalbeleid dat onlangs is vastgesteld op onze school. Dit beleid omvat alle maatregelen die de school treft om op structurele en systematische wijze de taalvaardigheid van leerlingen met een achterstand te vergroten en het onderwijs taaltoegankelijker te maken. Dit is nodig omdat, ook landelijk gezien, de leesvaardigheid en woordenschat van leerlingen achteruit gaat. De examens zijn echter taliger dan ooit. Leerproblemen van leerlingen zijn niet altijd te wijten aan onvoldoende vakkennis, maar kunnen ook liggen aan onvoldoende taalvaardigheid. De lessen worden gegeven door (oud)docenten Nederlands en begeleid door onze taalco├Ârdinator.

Meer nieuwsberichten