Tevredenheidsenquête ouders

In het kader van het meten en het steeds verbeteren van de kwaliteit, vinden we het belangrijk om te weten hoe het staat met de tevredenheid van onze doelgroepen. Daartoe bevragen we jaarlijks ouders en leerlingen. Het doel is om te weten waar we staan, welke trends we zien en op welke vlakken we ons nog verder kunnen verbeteren. 

Vorig jaar, in 2020, gaven ouders onze school als gemiddeld cijfer een 7,5, dat was een aanzienlijk betere score dan in de jaren daarvoor 2017 (6,0) en 2019 (6,1). Hier zijn we erg blij mee. Ook dit jaar vragen we weer uw medewerking. Alle ouders krijgen op 1 februari een mail van Kwaliteitsscholen met een begeleidende brief. De mail bevat een link naar de enquête, het invullen van de enquête is anoniem en neemt ca. 10-15 minuten in beslag. De enquête staat open tot en met 15 februari, vul het a.u.b. in, ook als u tevreden bent. Uw feedback helpt ons om te verbeteren en geeft ons een steun in de rug.

 
 

Meer nieuwsberichten