TOA-toetsen

Op 21, 22 en 23 september worden drie TOA-toetsen afgenomen bij alle leerlingen die in de brugklas zitten: leesvaardigheid Engels, leesvaardigheid Nederlands en rekenen. Aangezien de toetsen digitaal op de eigen laptop worden afgenomen is het van groot belang dat de leerlingen elke dag met een opgeladen laptop naar school komen!  

Het gaat hier om zogenaamde TOA-toetsen van het leerlingvolgsysteem van bureau ICE. Dit zijn digitale toetsen die veel scholen gebruiken om onafhankelijk van de lesmethode het niveau en ontwikkeling van leerlingen na te gaan. TOA-toetsen passen goed bij gedifferentieerd onderwijs (op verschillende wijze en tempo onderwijs aanbieden, maatwerk). Bij de rapportage wordt inzichtelijk welk (referentie)niveau de leerling heeft en hoe groot de afstand is tot het gewenste niveau. Omdat de toetsen ook halverwege en aan het eind van de eerste en tweede klas worden afgenomen kan de ontwikkeling bij de leerlingen gevolgd worden. Zo krijgt de coach en de vakdocent samen met de leerling in beeld of er actie ondernomen dient te worden in de vorm van meer oefening, extra begeleiding en mocht het nodig zijn eventueel steunlessen. Het kan natuurlijk ook zijn dat uit de resultaten blijkt dat de leerling meer moet uitgedaagd.

Mocht u vragen hebben over de toetsen dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen. 

Just Heinis, rekencoördinator (osg_hns@dehogeberg.nl)
Remkje Visser, taalcoördinator (osg_vir@dehogeberg.nl)

Meer nieuwsberichten