Toestemming in het kader van de wet AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we uw toestemming nodig om foto’s en beeldmateriaal en namen te plaatsen in verschillende media.

U kunt daarbij denken aan de website, de schoolgids, het afscheidsboek en de namen van de geslaagden in de krant.
Via Magister kunt u aangeven voor welke onderdelen u toestemming geeft aan de OSG om gegevens te gebruiken.

Ouders van leerjaar twee en hoger hebben al eerder toestemming gegeven via een formulier, maar we vragen u dit nogmaals te doen. We zijn bezig om de gegevens te automatiseren, zodat we ze beter kunnen beheren en u uw gegevens, indien gewenst,  kunt wijzigen. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming verlenen.
Vanaf 27 september staat deze module in Magister klaar.  Zodra u Magister opent, krijgt u de vraag om het formulier in te vullen. 

Meer nieuwsberichten