Ventilatiesysteem

Op vrijdag 25 september is een heel team specialisten bezig geweest met de ventilatie in onze school. Zij hebben in kaart gebracht wat er moet gebeuren om het ventilatiesysteem in onze school zo optimaal mogelijk te krijgen. 

Wat is geconstateerd?  

Zoals eerder vermeld voldoet het ventilatiesysteem van de school aan het bouwbesluit en daarmee aan de richtlijnen van het RIVM en TNO. In ons gebouw vindt geen recirculatie plaats (rondpompen van interne luchtstromen wat een negatief effect heeft op virus verspreiding) en dat is heel positief.

Vrijdag is echter wel geconstateerd dat de inblaasroosters en afzuigroosters (ik benoemd het even simpel) in veel ruimtes niet goed zijn ingeregeld. Daarnaast is geconstateerd dat in veel ruimtes het aantal inblaasroosters (met frisse schone buitenlucht) niet in balans is met het aantal afzuigroosters (afzuigen van vieze lucht). Ook is het systeem op sommige plekken verontreinigd (te veel stofvorming). Zolang we de ramen en deuren openhouden is er sprake een goede ventilatie en een gezond binnenklimaat. Dit blijft dus nog even van belang! Naast de ventilatietechnische issues zijn er gevoelsmatige issues van de gebruiker (een ruimte is te warm, te koud, geluid of tocht), deze klachten kunnen worden opgelost als de systeemtechnische issues zijn opgelost. 

Wat gaat er gebeuren om het op te lossen? 

  • Vanaf maandag 28 september t/m donderdag 1 oktober wordt het hele systeem (alle buizen, filters) schoongemaakt. Het systeem moet hiervoor, gefragmenteerd per gebied, soms (max. 15 minuten per keer) worden uitgeschakeld. 
  • In de week daarna worden de resterende CO2-meters geplaatst. Hiermee heeft elk lokaal straks een CO2-meter. 
  • In de week daarna (herfstvakantieweek) wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het ventilatiesysteem om alle systeemtechnische issues, zoals hierboven vermeld op te lossen. Vervolgens worden ook de gevoelsmatige issues aangepakt door ruimtes opnieuw in te regelen. 

Na de herfstvakantie moet het dus een stuk beter zijn. Dan zijn de technische mankementen verholpen, het systeem is schoon en gebruikersklachten zijn aangepakt. Vanaf die tijd kunnen de ramen ook dicht. De periode herfstvakantie-kerstvakantie monitoren we dan hoe het gaat als we weer normaal gebruiken, dus ramen dicht en soms open naar behoefte. Mochten er dan toch nog gebruikersklachten zijn, dan worden die in december opgelost. 

Kortom we moeten nog even volhouden met elkaar. Leerlingen moeten in de pauze tot de herfstvakantie nog zoveel mogelijk naar buiten. Het systeem is nog onvoldoende in orde dat een ruimte zo’n grote groep leerlingen aan kan. Ook blijven tot de herfstvakantie de ramen en deuren open. Soms is dat lastig, afgelopen week was het met regelmaat erg fris in de school. Zorg daarom dat uw kind warme kleding aan heeft of iets warms mee heeft om aan te trekken. 

Met vriendelijke groet, Corrie Eriks wnd. rector-bestuurder

 

 

 

Meer nieuwsberichten