Verslag ouderavond & filmpje

De algemene ouderavond op woensdag 15 januari werd bezocht door ongeveer 150 ouders. 

Op de avond werd door waarnemend rector-bestuurder Corrie Eriks een presentatie gegeven met een korte terugblik op het afgelopen jaar. De huidige stand van zaken werd benoemd met behaalde successen, maar ook waar nog zorgen zijn en er was een vooruitblik met waar we naar toe willen. De school heeft sterk ingezet op het verbeteren van de onderwijsresultaten, het inrichten van de organisatie bijvoorbeeld met kwaliteitsmanagement maar ook op meer samenwerken met partijen die de school versterken. We merken dat de sfeer en de rust op school sterk verbeterd is, evenals het ziekteverzuim onder medewerkers wat van 6,9% (2018) naar 3,8% is gezakt. Hierdoor is er minder lesuitval. De onderwijstijd is sterk uitgebreid en we hebben beter zicht op waar we staan als school. We hebben gerenommeerde methodes aangeschaft en zetten in op extra steunlessen en lessen in studievaardigheden daar waar nodig. Ook werd er benoemd hoe we leerroutes voor Texelse leerlingen willen versterken zodat ze meer succesvol zijn. Tot slot werd in een kort filmpje het verhaal samengevat. 

Op de studiedag van 9 maart in de ochtend gaan we werken aan een nieuw meerjaren schoolplan. Hiervoor gebruiken we o.a. de werkvorm "We own the school". Samen met leerlingen, ouders en medewerkers bouwen we dan aan het plan. Ouders die willen meedenken met het schoolplan kunnen zich aanmelden via secretariaat@dehogeberg.nl

 

Meer nieuwsberichten