Voorlichting door studenten

Op 5 en 6 november werd onze school coronaproof bezocht door 18 studenten. Zij kwamen een presentatie geven over hun profiel- en studiekeuze en daarmee over een breed scala van opleidingsrichtingen waarin ze zelf studerend zijn.

De studierichtingen van de studenten die langs kwamen:

 • Bos- en natuurbeheer
 • Informatica
 • Kunstgeschiedenis
 • Oefentherapeut mensendieck
 • Fysiotherapie
 • ALO
 • Bestuurskunde
 • Sociologie
 • Rechtsgeleerdheid
 • Hogere hotelschool
 • International Hospitality Management
 • Bouwmanagement en Vastgoed
 • International Leisure & Events Management
 • geschiedenis lerarenopleiding
 • International Creative Business
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende Kunst HKU

De derdejaarsleerlingen havo-vwo moeten in januari hun profielkeuze maken. Omdat dit een beslissing is die grote invloed heeft op hun toekomst, is het belangrijk dat ze goed voorgelicht worden over deze naderende profielkeuze. Daarom werden zij op donderdag en vrijdag bezocht door studenten van de overkant en ex-leerlingen van onze school. De derdeklassers vonden het boeiend en stelden ook ge├»nteresseerde vragen. 

Meer nieuwsberichten