Ziek tijdens een PTA-onderdeel – behoud van herkansing

Voor alle bovenbouw-leerlingen die te maken hebben met een PTA, zijn er dit schooljaar wat dingen gewijzigd. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als een leerling ziek is tijdens een PTA-toets.

De volgende afspraken gelden:

  • Wanneer een leerling ziek is tijdens een PTA-onderdeel moet de leerling door één van de ouders, op de dag van het schoolexamen, opnieuw ziekgemeld worden bij de leerlingenbalie. 
  • De ouder(s)/verzorger(s) vullen vervolgens het ‘formulier ziekmelden bij PTA-toets’ in op de website. Dit is te vinden onder het kopje ‘ziekmelden & verlof’. 
  • Aanvragen die worden ingevuld door de leerlingen zelf worden niet gehonoreerd. 

Iedere donderdag worden de ingevulde formulieren en ziekmeldingen besproken in de examencommissie. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van de examencommissie bericht of uw zoon/dochter de herkansingsmogelijkheid behoudt of niet. Uiteraard moet het gemiste PTA-onderdeel zo snel mogelijk worden ingehaald in de daarvoor bestemde momenten. U kunt het volledige examenreglement terug vinden op de website onder het kopje downloads en bij de afdelingen.

Meer nieuwsberichten