No module Published on Offcanvas position

Schoolkrant

Waar moet ik mijn lunch opeten?

Het is een algemeen probleem; de pauzeplekken. Of eigenlijk, het tekort daaraan. Ik zie regelmatig dat er leerlingen zijn die hier tegenaan lopen, waaronder ikzelf ook. De trap zit vol, de aula barst uit zijn voegen en aangezien het weer winter wordt en steeds meer gaat regenen is buiten zitten over het algemeen ook geen optie.

Op de domeinen is het verboden te eten, en wanneer je dit wel probeert word je weggestuurd zonder suggestie met waar je wel je lunch zou kunnen nuttigen. Zelfs naar teamleider mevrouw Hegeman stappen heeft tot nu toe tot niks geresulteerd, en wanneer je dit doet word je verteld dat er momenteel geen oplossing is op de lange termijn en dat hieraan aan gewerkt wordt. Dit laatste wordt ons overigens al jaren verteld, en dit probleem speelt dan ook al een lange tijd zonder dat er ooit echt iets aan gedaan is. De ruimte die eerder werd gebruikt als stilteaula zou ‘eventueel’ weer terug kunnen gaan naar deze oorspronkelijke functie, wanneer de huidige mediatheek verhuist naar het rode domein. De vraag is dan nog maar of er dan wel genoeg plekken zijn, en wanneer dat zal gebeuren. Momenteel worden verscheidene leerlingen door omstandigheden namelijk gedwongen in de lokalen van welwillende docenten te eten, wat mij op de lange termijn geen ideale oplossing lijkt. En omdat de school onze pauzevoorziening blijkbaar niet als prioriteit ziet, moeten we zelf maar met die oplossingen komen:

1. Meer tafels

Met een herinrichting van de huidige aula zouden er wellicht meer leerlingen kunnen zitten. Denk aan meer tafels, minder loopruimte. Het ziet er misschien minder ruimtelijk uit, maar dan kun je wel wat. Ook zouden er beneden aan de trap eventueel meer tafels kunnen komen. Dit in combinatie met de stilte aula die teruggaat naar lunchplek zou een goede oplossing kunnen zijn.

2. Eten op domeinen.

Het bezwaar dat de school nu maakt tegen het eten op de plaatsen buiten de aula om, is dat het vies wordt. Maar wat nou als de leerlingen dit zelf schoonmaken? Dit zou:

1. Door de leerlingen die er eten gedaan kunnen worden. Gewoon een doekje over de tafel halen en misschien wat kruimels van de stoelen vegen, de schoonmakers stofzuigen hier als het goed is toch.

2. Door een corveedienst kunnen worden schoongemaakt. Als de leraren het als belastend zien dat leerlingen op de domeinen eten omdat de schoonmakers dan meer moeten schoonmaken, kunnen de leerlingen dit zelf doen. Er kan een rooster komen met wanneer welke klas schoonmaakt, en als je dit met z’n allen doet is het zo geklaard

Om hele erge troep tegen te gaan zouden er net zoals in de aula mensen kunnen worden neergezet om orde te houden en in te grijpen wanneer het mis gaat.

3. Indeling

In de eerste klas werd ons verteld dat we op de trap moesten lunchen. Met de jaren is dit steeds zo gebleven, zelfs toen we in de derde zaten, zaten er brugklassers in de aula en wij moesten nog steeds op de trap, nu omdat er geen plek meer in de aula is. Als klassen 1 en 2 verplicht op de trap zouden zitten, zou er genoeg plek zijn voor klassen 3 t/m 6 om in de aula te zitten.

Kortom, het al jaren onoplosbaar lijkend probleem is helemaal niet zo onoplosbaar als we dachten. Een andere inrichting van de aula, eigen schoonmaak van de domeinen na gebruik of een indeling van welke klas waar zit kan de truc al doen. Niet geschoten is altijd mis, en als een oplossing toch niet fijn blijkt te werken kan dit altijd worden teruggedraaid. Want hoewel we de leraren erg op de prijs stellen die ons in hun lokaal laten eten, zou het ook wel fijn zijn als iedereen dit zou kunnen doen op de plaats waar dit ten slotte voor bedoeld is.

Jamila Segerink

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: