Schoolkrant

Wie zijn de vertrouwenspersonen op school?

Wij, Peter van Nijen en Annie Drijver zijn vertrouwenspersoon van de OSG. Dat zijn we geworden nadat we heel lang als docent op de OSG hebben gewerkt.

 En wat doet een vertrouwenspersoon zoal?

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan.
Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie, pesten of als je niet bij je docent/coach/teamleider terecht kunt of wilt.
De vertrouwenspersoon is geheel onafhankelijk.

Wanneer is er inloopspreekuur?

Elke maand, meestal op de 2e dinsdag, is er een inloopspreekuur tijdens de lunchpauze van 12:30 tot 13:30 in kamer 024.

Hoe kan je ons bereiken? 

We zijn altijd te bereiken via e-mailadres meldpuntvertrouwenszaken@dehogeberg.nl
of via onze eigen e-mailadressen:
Peter van Nijen osg_nij@dehogeberg.nl
Annie Drijver osg_drv@dehogeberg.nl

Meer artikelen uit de schoolkrant: