No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-leerkrachten-01.jpg

Mavo (vmbo-theoretische leerweg)

Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en bereidt voor op een MBO vervolgopleiding of doorstromen naar de HAVO.

Mentor 

De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de leerlingen. Elke leerling heeft een persoonlijke mentor die aanspreekpunt is voor zowel de leerling als de ouders. De leerling heeft, op eigen initiatief of op initiatief van de mentor, regelmatig een gesprek met de mentor waarin verschillende zaken aan bod kunnen komen; de voortgang van de leerling, het welbevinden, eventuele problemen die spelen e.d. De leerling staat centraal in deze gesprekken en zal gecoacht worden om zoveel mogelijk zelf zijn leerproces in handen te nemen. Minimaal twee keer per jaar is er een gesprek met de ouders, leerling en mentor. Indien nodig is er vaker contact met ouders. Voor ouders is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt op school.

Op de OSG starten de brugklassers met een uitgebreid introductieprogramma om de school, hun persoonlijke coach, hun klasgenoten en het reilen en zeilen van de nieuwe school te leren kennen. Als leerlingen met een mavo-advies van de basisschool afkomen, starten ze op de OSG in een brugklas met zowel vmbo-basis, kader- en mavoleerlingen. De leerlingen krijgen op hun eigen niveau les. De eerste twee jaar zijn gericht op de brede ontwikkeling van de leerling en het voorbereiden op de pakketkeuze.

De leerlingen krijgen in de brugklas de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis), mens en natuur (biologie en natuurkunde), lichamelijke opvoeding, kunst en cultuur en diensten en producten (D&P), muziek, cultuur en participatie.

In de doorstroomnormen kunt u lezen aan welke criteria de leerling moet voldoen om naar de volgende klas te worden bevorderd en welke eisen er aan overgang naar een hoger of lager niveau worden gesteld.

De maatschappelijke stage op OSG de Hogeberg is in de onderbouw een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Iedere leerling wordt verwacht in totaal 30 uur aan maatschappelijke stage te doen. De OSG wil graag dat haar leerlingen leren om ook iets voor de maatschappij te betekenen. In de eerste en tweede klas worden de stages in georganiseerd verband gedaan, in de derde klassen gebeurt dit individueel. In de eerste klas doen de leerlingen mee aan het Green Bag Lady project waarbij de leerlingen stoffen tasjes naaien om het gebruik van plastic tassen terug te dringen. In het tweede jaar doen de leerlingen mee aan Day for Change. Hiervoor maken de leerlingen een bedrijfsplan om een bedrijfje te starten met als doel geld in te zamelen voor een goed doel.

In de bovenbouw van de mavo is het doel de leerlingen goed voor te bereiden op het middelbaar beroepsonderwijs. Om dit te bereiken helpen we de leerlingen steeds zelfstandiger te worden en hun werk te plannen en uit te voeren. Ze worden hierbij begeleid door hun coach en de vakdocenten.

De leerlingen krijgen les in de volgende verplichte vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, Nask1, Nask2, biologie, economie, lichamelijke opvoeding, KV1 (Kunstvakken) en maatschappijleer. Daarnaast maken ze een keuze tussen aardrijkskunde of geschiedenis. In de derde klas werken de leerlingen aan hun schoolexamen. Voor verschillende vakken tellen bepaalde toetsen mee voor het PTA (programma van toetsing en afsluiting). De PTA’s van de verschillende vakken vindt u hier.

De vakken lichamelijke opvoeding en KV1 zijn schoolexamenvakken die naar behoren (voldoende of goed) afgesloten worden. Het vak maatschappijleer is een schoolexamenvak dat met een cijfer wordt afgerond in mavo 3 en telt mee bij de slaagnorm.
In januari van het schooljaar kiezen de leerlingen een profiel waarin ze examen doen.

Maatschappelijke stage

In dit jaar vervullen de leerlingen nog een aantal uren van hun maatschappelijke stage. Leerlingen organiseren nu zelf een stageplek. Dit betekent dat ze iets voor een ander doen zonder dat ze daarvoor betaald worden. Dat kan door mantelzorg, helpen bij een vereniging, school, buurthuis, evenement, verzorgingshuis, instelling of bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Het examenjaar is een jaar waarin er veel op het programma staat: het profielwerkstuk, het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen.

Het profielwerkstuk is een zelfstandig onderdeel van het eindexamen waaraan de leerlingen een aantal weken werken. Voor hun profielwerkstuk doen de leerlingen een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp dat binnen hun profiel past. Vaak lopen ze stage bij een bedrijf of doen een onderzoekje. De resultaten worden gepresenteerd aan de medeleerlingen, docenten en worden gewaardeerd met een cijfer dat meetelt voor het schoolexamen.

De mavoleerling kan kiezen uit vier profielen. Elk profiel heeft profielgebonden vakken, de vakken Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en KV1 zijn voor alle profielen verplicht (gemeenschappelijke deel). Sommige profielen hebben nog een keuzedeel, hier wordt een keuze voor één vak gemaakt. Daarnaast maken leerlingen nog een keuze van twee vakken uit het vrije deel. Ook is het mogelijk een extra vak te kiezen. Zo komt de leerling tot de verplichte zes eindexamenvakken.

De profielen:

  • Techniek: profielgebonden vakken wiskunde en Nask1.
  • Zorg en welzijn: profielgebonden vak biologie. Keuzevak wiskunde of aardrijkskunde.
  • Economie: profielgebonden vak economie. Keuzevak wiskunde of Duits.
  • Groen/landbouw: profielgebonden vak wiskunde. Keuzevak biologie of Nask1.

Alle PTA’s samen vormen het schoolexamen, de PTA’s voor mavo 4 vindt u hier. Als het PTA met 100% is afgesloten, kan de leerling deelnemen aan het centraal schriftelijk examen (CSE). De laatste weken voor het CSE staan de lessen in het teken van examentraining.
Het uiteindelijke eindexamencijfer komt voor de meeste vakken tot stand door het gemiddelde te nemen van het schoolexamen en het centraal eindexamen.

Image

Downloads

PTO onderbouw MAVO

  • PTO 2023-2024 vmbo kader/mavo leerjaar 1

  • PTO 2023-2024 vmbo kader/mavo leerjaar 2

Examens MAVO

MAVO nieuwsberichten

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: