Slider

Ziekmelden van leerlingen

Ziek- en afwezigheidsmeldingen worden vanaf 1 december 2019 niet meer gedaan bij de receptie maar bij de leerlingenbalie. Als een leerling ziek of afwezig is, moet dat door een ouder/voogd worden gemeld. Dit kan telefonisch, vanaf 7.30 uur door te bellen met 0222 363 073. U beluistert een bandje, waarop u duidelijk de naam, de klas en de reden voor afwezigheid van uw kind inspreekt. De medewerker van de leerlingenbalie verwerkt dan de melding. In geval van twijfel of onduidelijkheid belt de medewerker u terug.
Op de dag dat de leerling weer naar school komt, moet er een briefje worden afgegeven bij de Leerlingenbalie op domein 150 waarin vermeld staat van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest. Op het briefje graag de voor- en achternaam van de leerling vermelden en de klas waarin hij of zij zit. Leerlingen die na een weekeinde nog steeds ziek zijn, moeten opnieuw worden ziekgemeld. Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden en naar huis willen, moeten zich eerst melden bij de leerlingenbalie. De medewerker van de balie noteert de ziekmelding en neemt contact op met de ouder/voogd om deze te informeren van de ziekmelding,

Vrij vragen

Als een leerling een afspraak heeft voor een rijexamen, bezoek tandarts, orthodontist, huisarts of specialist vewachten we dat de ouder/voogd dit tijdig meldt via de ziek- en afwezigheidslijn (0222 363 073). In geval van twijfel of onduidelijkheid wordt de ouder/voogd teruggebeld.

Verlof, anders dan vakantieverlof (denk aan vrij vragen voor bruiloft, verhuizing, e.d.), moet worden aangevraagd bij de teamleider via het aanvraagformulier 'verlof aanvragen', dat te vinden is op de website.

Image

Downloads

Image