Slider

Ziekmelden van leerlingen

Als een leerling ziek is, moet dat door een ouder/voogd worden gemeld. Dit kan telefonisch, tussen 8.15 uur en 9.00 uur door te bellen met 0222 363 073.

Op de dag dat de leerling weer naar school komt, moet er een briefje worden afgegeven bij de receptie waarin vermeld staat van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest. Op het briefje s.v.p. de voor- en achternaam van de leerling vermelden en de klas waarin hij of zij zit.

Leerlingen die na een weekeinde nog steeds ziek zijn, moeten opnieuw worden ziekgemeld.
Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden en naar huis willen, moeten zich eerst melden bij de teamleider of teamco├Ârdinator van de afdeling.

Vrij vragen

Als een leerling rij-examen heeft of naar de tandarts, huisarts of het ziekenhuis moet, moeten de ouders vroegtijdig een briefje meegeven en afgeven bij de receptie van de school. Op het briefje s.v.p. de reden, de voor- en achternaam van de leerling vermelden en de klas waarin hij of zij zit.

Ook kan er verlof worden aangevraagd voor een bruiloft, begrafenis, verhuizing of ernstige ziekte in gezin of familie. Dit verlof moet worden aangevraagd via de teamleider, bij de rector.

Image

Downloads

Image