No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Zorg & begeleiding

 • Protocol meldcode huiselijk geweld

 • Schoolondersteuningsprofiel

 • Dyslexieprotocol OSG de Hogeberg

Decanaat

Ziekmelden & verlof

 • Verlof aanvragen (formulier)

 • Buitengewoon verlof aanvragen - procedure

Coronamaatregelen

Algemeen

Klachtenregeling

 • Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg

Schoolkosten

 • Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024

 • Voorzieningen schoolkosten

Regelingen en jaarstukken

Bestuur & organisatie

Medezeggenschapsraad

Ouderraad

 • Flyer Ouderraad 2024

 • Verslag jaarvergadering ouderraad 2023

 • Verslag jaarvergadering ouderraad 2022

Leerlingenraad

 • Huishoudelijk reglement Leerlingenraad 2024

 • Leerlingenstatuut 2022-2024

Afdelingen

PTO onderbouw VMBO

 • PTO 2023-2024 vmbo kader/mavo leerjaar 1

 • PTO 2023-2024 vmbo basis leerjaar 2

 • PTO 2023-2024 vmbo kader/mavo leerjaar 2

PTO onderbouw MAVO

 • PTO 2023-2024 vmbo kader/mavo leerjaar 1

 • PTO 2023-2024 vmbo kader/mavo leerjaar 2

PTO onderbouw HAVO

 • PTO 2023-2024 havo/vwo leerjaar 1

 • PTO 2023-2024 havo/vwo leerjaar 2

 • PTO 2023-2024 havo leerjaar 3

PTO onderbouw VWO

 • PTO 2023-2024 havo/vwo leerjaar 1

 • PTO 2023-2024 havo/vwo leerjaar 2

 • PTO 2023-2024 vwo leerjaar 3

Groep 8 / Brugklas

Examens VMBO B+K

 • PTA 2023-2024 Kader leerjaar 4

 • PTA 2023-2024 Kader leerjaar 3

 • Examenreglement vmbo basis & kader 2023-2024

 • PTA 2023-2024 Basis leerjaar 3

 • PTA 2023-2024 Basis leerjaar 4

Examens MAVO

Examens HAVO / VWO

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: