4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Zorg & begeleiding

Ziekmelden & verlof

Coronamaatregelen

  • Informatiefolder GGD

  • Protocol volledig openen VO

  • Wat zijn de maatregelen die we in school hebben genomen?

  • Wanneer moet een leerling of medewerker thuisblijven?

  • Beslisboom 12+. Wanneer moet je thuisblijven?

  • Maatregelen tweede lockdown - versie 15 december 2020

  • Gedragsregels voor online lessen

  • Beleid risicogerichte inzet zelftest corona

Algemeen

Klachtenregeling

  • Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg

Schoolkosten

Regelingen en jaarstukken

Bestuur & organisatie

Medezeggenschapsraad

Ouderraad

  • Verslag jaarvergadering ouderraad 2018-2019

Leerlingenraad

Afdelingen

PTO onderbouw VMBO

PTO onderbouw MAVO

PTO onderbouw HAVO

PTO onderbouw VWO

Groep 8 / Brugklas

Examens VMBO B+K

Examens MAVO

Examens HAVO / VWO

Image