No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Zorg & begeleiding

 • Schoolondersteuningsprofiel

 • Protocol meldcode huiselijk geweld

 • Dyslexieprotocol OSG de Hogeberg

Decanaat

Ziekmelden & verlof

 • Werkgeversverklaring gemeente Texel

 • Verlof aanvragen (formulier)

 • Buitengewoon verlof aanvragen - procedure

Coronamaatregelen

Algemeen

Klachtenregeling

 • Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg

Schoolkosten

Regelingen en jaarstukken

Bestuur & organisatie

 • Stichtingsakte OSG de Hogeberg

Medezeggenschapsraad

Ouderraad

Leerlingenraad

 • Leerlingenstatuut 2022-2024

 • huishoudelijk reglement leerlingenraad

Afdelingen

 • Mr Chadd brochure voor alle leerlingen in de bovenbouw

PTO onderbouw VMBO

PTO onderbouw MAVO

PTO onderbouw HAVO

PTO onderbouw VWO

Groep 8 / Brugklas

Examens VMBO B+K

 • Examenreglement vmbo basis-kader 22-23

 • PTA 3 vmbo-basis 2022-2023

 • PTA 3 vmbo-kader 2022-2023

 • PTA 4 vmbo-basis 2022-2023

 • PTA 4 vmbo-kader 2022-2023

 • Examenreglement vmbo basis-kader 22-23

 • Gewijzigd PTA Maatschappijleer 3 basis-kader

Examens MAVO

Examens HAVO / VWO

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: secretariaat@dehogeberg.nl