Slider

Ouderraad

De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over het beleid. Regelmatig vraagt de schoolleiding de ouderraad om advies. Daarom wil de ouderraad goed op de hoogte zijn van de opmerkingen, klachten en ideeën van ouders en/of verzorgers. Dit bespreken we (indien noodzakelijk anoniem) met de schoolleiding. Eens per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders en/of verzorgers. Aansluitend op de vergadering wordt een interessant thema besproken. Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve ontwikkeling en het welzijn van de school. Ook helpt de ouderraad bij de kunstweek, het jaarboek, de diploma-uitreiking en informatieavonden.

De Ouderraad;

 • vergadert 1x per maand (de 2e maandag van de maand)
 • onderhoudt een goed overleg tussen ouders en school.
 • organiseert eenmaal per jaar een jaarvergadering voor alle ouders en/of verzorgers. Aansluitend op de vergadering zal een interessant thema worden besproken.
 • ondersteunt diverse leerling- als ouderactiviteiten, bijvoorbeeld: Kunstweek, Jaarboek, Diploma-uitreiking, Informatieavonden, etc.

Wie contact wil opnemen, kan dat doen via ouderraad@dehogeberg.nl.

Leden

Ouderraadsleden voor VMBO, MAVO, HAVO en VWO :

 • Daniel Bonne, Oorsprongweg 67, De Cocksdorp 06-15062661 voorzitter
 • Rob Bakker, Bernhardlaan 11, Den Burg 06-51531815 secretaris
 • Martin Zeeman, Jonkerstraat 2, Den Burg, 06-12808495 penningmeester
 • Brenda Wit, Anne Frankstraat 10, Den Burg 06-12269501 lid
 • Aryan Boshuis, Bernardlaan 64, Den Burg 06-50624999 lid
 • Marit Visser, Commandeurssingel 29, Oudeschild lid
 • Vacature lid
 • Vacature lid

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen naar één van de bovenstaande leden of mailen naar ouderraad@dehogeberg.nl.

 

Vergaderdata schooljaar 2019/2020

Maandag, 17 juni 2019
Maandag, 9 sept 2019
Maandag, 14 okt 2019
Maandag, 16 okt 2019 jaarvergadering
Maandag, 11 nov 2019
Maandag, 9 dec 2019
Maandag, 13 jan 2020
Maandag, 10 feb 2020
Maandag, 9 mrt 2020
Maandag, 6 apr 2020
Maandag, 11 mei 2020
Maandag, 15 juni 2020

 

Image

Downloads / vergaderstukken

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image