2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

Ouderraad

De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over het beleid. Regelmatig vraagt de schoolleiding de ouderraad om advies. Daarom wil de ouderraad goed op de hoogte zijn van de opmerkingen, klachten en ideeën van ouders en/of verzorgers. Dit bespreken we (indien noodzakelijk anoniem) met de schoolleiding. Eens per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders en/of verzorgers. De ouderraad is bereikbaar via email (ouderraad@dehogeberg.nl) en de leden zijn aanspreekbaar mocht er iets zijn 

De Ouderraad;

 • vergadert acht keer per jaar, meestal op een dinsdag (data zie tabblad)
 • onderhoudt een goed overleg tussen ouders en school.
 • leden vertegenwoordigen schoolbreed de verschillende jaarlagen en niveaus 
 • ondersteunt o.a. de open avond en diplomauitreiking 

Wie contact wil opnemen, kan dat doen via ouderraad@dehogeberg.nl. De ouderraad heeft geen spreekuur, maar er is altijd een afspraak te maken op school. 

Leden

Ouderraadsleden voor VMBO, MAVO, HAVO en VWO 

 • Aryan Boshuis - voorzitter - 06 21 541 121
 • Martin Zeeman - penningmeester 06 12 808 495
 • Marit Visser - secretaris - 06 29 568 897
 • Titia Klok-Otten - lid - 06 13 601 612
 • Duncan Whyte - lid - 06 81 493 218
 • Silvia de Ridder -lid- 06 41 719 535*
 • Wendy Bos - lid - 06 16 747 166*
 • Dennis Witvliet - lid - 05 53 262 624*
 • Sonja van Leeuwen - 06 44 750 056*

* nog officieel te benoemen tijdens de jaarvergadering 

 

 

 • Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen naar één van de bovenstaande leden of mailen naar ouderraad@dehogeberg.nl.

 

Vergaderdata schooljaar 2021-2022

Vergaderdata 2022 schooljaar 2021-2022 

Dinsdag 3 februari 2022 

Dinsdag  8 maart 2022

Dinsdag 19  april 2022 

Dinsdag 7  juni 2022 

 

Image

Downloads / vergaderstukken

 • Jaarverslag schooljaar 2019-2020 en 2020-2021

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image