2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

Ouderraad

De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over het beleid. Regelmatig vraagt de schoolleiding de ouderraad om advies. Daarom wil de ouderraad goed op de hoogte zijn van de opmerkingen, klachten en ideeën van ouders en/of verzorgers. Dit bespreken we (indien noodzakelijk anoniem) met de schoolleiding. Eens per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders en/of verzorgers. De ouderraad is bereikbaar via email (ouderraad@dehogeberg.nl) en de leden zijn aanspreekbaar mocht er iets zijn 

De Ouderraad;

 • vergadert zes keer per jaar, meestal op een dinsdag (data zie tabblad)
 • onderhoudt een goed overleg tussen ouders en school.
 • leden vertegenwoordigen schoolbreed de verschillende jaarlagen en niveaus 
 • ondersteunt o.a. de open avond en diplomauitreiking 

Wie contact wil opnemen, kan dat doen via ouderraad@dehogeberg.nl. De ouderraad heeft geen spreekuur, maar er is altijd een afspraak te maken op school. 

Leden

Ouderraadsleden voor VMBO, MAVO, HAVO en VWO 

 • Aryan Boshuis - voorzitter - 06 21 541 121
 • Martin Zeeman - penningmeester 06 12 808 495
 • Titia Klok-Otten - secretaris - 06 13 601 612
 • Silvia de Ridder - lid - 06 41 719 535
 • Wendy Bos - lid - 06 16 747 166
 • Dennis Witvliet - lid - 06 53 262 624
 • Margot Scholte - lid - 06 31 993 575
 • Meisje Ieke de Jong - lid - 06 50 858 815
 • Sonja van Leeuwen -lid, namens de OR lid van de MR 06 44 750 056*

 

 • Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen naar één van de bovenstaande leden of mailen naar ouderraad@dehogeberg.nl.

 

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Dinsdag 27 september 2022 

Dinsdag  1 november 2022 (jaarvergadering)

Dinsdag 17 januari 2023 

Dinsdag  14 maart 2023 

Dinsdag 9 mei 2023 

Dinsdag 20 juni 2023 

 

Image

Downloads / vergaderstukken

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image