Slider

Organisatiestructuur

De rector-bestuurder bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Waarnemend rector-bestuurder is mevrouw Corrie Eriks. De schoolleiding bestaat uit de rector-bestuurder en drie teamleiders. Een teamleider onderbouw, een teamleider bovenbouw vmbo-mavo en een teamleider havo-vwo. OSG De Hogeberg heeft een heeft een Medezeggenschapsraad, een Leerlingenraad, een Ouderraad en ad-hoc adviesraden. De school volgt de Code Goed Bestuur van de VO-raad

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rector-bestuurder vanuit de doelstelling om een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs op Texel in stand te houden. De ijkpunten van het toezichtkader zijn:

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Goed werkgeverschap
  • FinanciĆ«n
  • Verbinden met stakeholders
  • Strategisch positioneren

Daarnaast voldoet de RvT aan de wettelijke verantwoordelijkheden binnen de planning- en controlcyclus.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer Rob Limper, voorzitter
  • De heer Thijs Pennink, vicevoorzitter
  • De heer Jan Mesu
  • De heer Andrew Albers
  • De heer Pepijn Lijklema
Image

Downloads

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image