2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

Bestuur en managementteam

De rector-bestuurder bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Mevrouw Corrie Setz is rector-bestuurder. Het managementteam bestaat uit de rector-bestuurder en drie teamleiders. Mevrouw Inge van der Linden is teamleider onderbouw (klas 1 en 2), de heer Marcel de Jong is teamleider bovenbouw vmbo-mavo (klas 3 en 4) en mevrouw Cynthia Hegeman is teamleider havo-vwo (klas 3 t/m 6). OSG De Hogeberg heeft een  Medezeggenschapsraad, een Leerlingenraad, een Ouderraad en ad-hoc adviesraden. De school volgt de Code Goed Bestuur van de VO-raad

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rector-bestuurder vanuit de doelstelling om een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs op Texel in stand te houden. De ijkpunten van het toezichtkader zijn:

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Goed werkgeverschap
  • FinanciĆ«n
  • Verbinden met stakeholders
  • Strategisch positioneren

Daarnaast voldoet de RvT aan de wettelijke verantwoordelijkheden binnen de planning- en controlcyclus.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer Thijs Pennink, voorzitter
  • De heer Jan Mesu
  • De heer Andrew Albers
  • De heer Pepijn Lijklema
  • Mevrouw P. Schut 

Secretaris van de RvT is mevrouw A. de Vries. Emailadres: osg_vra@dehogeberg.nl 

Image

Downloads

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image