No module Published on Offcanvas position
2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

Bestuur en managementteam

De bestuurder bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Mevrouw Corrie Setz is bestuurder. Het directieteam bestaat uit de bestuurder, twee directeuren en het hoofd bedrijfsbureau.  OSG De Hogeberg heeft een  Medezeggenschapsraad, een Leerlingenraad, een Ouderraad en ad-hoc adviesraden. De school volgt de Code Goed Bestuur van de VO-raad

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rector-bestuurder vanuit de doelstelling om een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs op Texel in stand te houden. De ijkpunten van het toezichtkader zijn:

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Goed werkgeverschap
  • FinanciĆ«n
  • Verbinden met stakeholders
  • Strategisch positioneren

Daarnaast voldoet de RvT aan de wettelijke verantwoordelijkheden binnen de planning- en controlcyclus.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer Thijs Pennink, voorzitter
  • De heer Jan Mesu
  • De heer Andrew Albers
  • De heer Pepijn Lijklema
  • Mevrouw Petra Schut 

Secretaris van de RvT is mevrouw Ireen Boekel. Emailadres: secretariaat@dehogeberg.nl 

Image

Downloads

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: