No module Published on Offcanvas position
2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) van de OSG heeft een wettelijke status en bestaat uit een ouder-, leerling- en een personeelsgeleding. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Deze taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap op scholen.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

  • vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
  • veranderingen in het onderwijs
  • personele zaken
  • financiën
  • zaken vanuit de ouders of vanuit het team.

De MR houdt regelmatig spreekuur. De data voor het spreekuur en de MR-vergadering vindt u in de openbare agenda. Vergaderingen van de MR starten om 19.15 uur en zijn openbaar. 

Leden

Oudergeleding:

Mevr. S. van Leeuwen (voorzitter)

Mevr. B. Hijlkema  


Leerlinggeleding:

Hugo Sambrink  

Bloem v.d. Velde 


Personeelsgeleding:

Mevr. M. Goënga 

Mevr. N. de Visser

Dhr. V. Stork 

Dhr. R. de Jong (secretaris)

 

Image

Downloads / vergaderstukken

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail:


<style>
.module-titlemeerberichten h3.sppb-addon-title::before,
h3.sppb-addon-title::before,
.view-article.layout-default h1::before,
h1.sppb-addon-title::before,
h3.module-titlemeerberichten::before,
div.item-title h2::before,
.decanaatsectie .datumcol p
{
background-color: #346fb0 !important;
}

.imgLeerling {

border-color: #346fb0 !important;

}
</style>