2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) van de OSG heeft een wettelijke status en bestaat uit een ouder-, leerling- en een personeelsgeleding. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Deze taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap op scholen.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

  • vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
  • veranderingen in het onderwijs
  • personele zaken
  • financiĆ«n
  • zaken vanuit de ouders of vanuit het team.

Leden

Oudergeleding:

Mevr. J. Visser-Zijm (voorzitter)

Dhr. D. Whyte


Leerlinggeleding:


Sven Grobben 

Ese Roeper 


Personeelsgeleding:

Dhr. J. Huizinga

Mevr. N. de Visser

Dhr. V. Stork 

Dhr. R. de Jong (secretaris)

 

Image

Downloads / vergaderstukken

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image