No module Published on Offcanvas position
1.jpg
3.jpg

Klachtenregeling

Elke betrokkene bij school kan, als daar een aanleiding voor is, een klacht indienen. Iedere docent, coach en teamleider zal alles doen om in geval van een klacht samen tot een goede oplossing te komen. In geval van een klacht zijn dit de stappen:

  1. Probeer het eerst met de docent of de mentor van uw kind op te lossen;
  2. Lukt bovenstaande niet, neem dan contact op met de teamleider.
  3. Komt u er vervolgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klacht opnieuw bespreekbaar maken bij de bestuurder via . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom u niet tevreden bent en vragen u dit in de mail te vermelden;

Vindt u het moeilijk om rechtstreeks contact op te nemen of mocht het niet helemaal duidelijk zijn hoe de klachtenregeling werkt of bij wie u moet zijn met uw klacht, dan kunt u een van de contactpersonen vertrouwenszaken raadplegen: Mevr. A. Drijver en/of de heer P. van Nijen, te bereiken via  en via de persoonlijke mailadressen de heer P. van Nijen:  en  mevr. A. Drijver: 
Elke dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur tussen 12:30 en 13: 30 uur in kamer 024. De data van de spreekuren zijn te vinden in de jaaragenda. 

Indien u zich daarna nog niet voldoende gehoord voelt, u zich niet kunt vinden in de oplossing of als u vindt dat de procedure niet juist is doorlopen, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie (LKC): https: // onderwijsgeschillen. nl / commissie / landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc .

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs wordt gecoördineerd door de ondersteuningscöordinator, mevrouw J. Kleinveld-Bouwman (bereikbaar via ). In geval van een klacht is het van belang dat de ouders er samen met de school uitkomen.

Bespreek uw klacht altijd eerst met mevrouw Kleinveld-Bouwman. Komt u er vervolgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klacht opnieuw bespreekbaar maken bij de bestuurder via . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom u niet tevreden bent en vragen aan u dit in de mail te vermelden.

Ouders kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

Eindexamen

Als er een probleem ontstaat rond het (eind) examen, dan kan in beroep worden gegaan zoals vermeld in het (eind) examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Image

Downloads

  • Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail:


<style>
.module-titlemeerberichten h3.sppb-addon-title::before,
h3.sppb-addon-title::before,
.view-article.layout-default h1::before,
h1.sppb-addon-title::before,
h3.module-titlemeerberichten::before,
div.item-title h2::before,
.decanaatsectie .datumcol p
{
background-color: #346fb0 !important;
}

.imgLeerling {

border-color: #346fb0 !important;

}
</style>