No module Published on Offcanvas position
1.jpg
3.jpg

Klachtenregeling

Elke betrokkene bij school kan, als daar een aanleiding voor is, een klacht indienen. Iedere docent, coach en teamleider zal alles doen om in geval van een klacht samen tot een goede oplossing te komen. In geval van een klacht zijn dit de stappen:

  1. Probeer het eerst met de docent of de mentor van uw kind op te lossen;
  2. Lukt bovenstaande niet, neem dan contact op met de teamleider.
  3. Komt u er vervolgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klacht opnieuw bespreekbaar maken bij de bestuurder via . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom u niet tevreden bent en vragen u dit in de mail te vermelden;

Indien u zich daarna nog niet voldoende gehoord voelt, u zich niet kunt vinden in de oplossing of als u vindt dat de procedure niet juist is doorlopen, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie (LKC): https: // onderwijsgeschillen. nl / commissie / landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc .

Meldpunt vertrouwenszaken

Bij kwesties rondom sociale veiligheid of bij klachten kunnen leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) zich altijd wenden tot één van de interne vertrouwenscontactpersonen van de school of rechtstreeks bij de externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenscontactpersonen voor leerlingen zijn:

Externe vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenscontactpersonen hebben we ook een externe vertrouwenspersoon. Dat is mevrouw A. Suidhoff. Zij is er voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Zij is te bereiken via  of telefonisch op 06-49 96 00 42.

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering

In bepaalde gevallen is een bestuur verplicht om met de vertrouwensinspectie te overleggen. Dat is aan de orde wanneer het mogelijk gaat om seksueel geweld tegen kinderen en jongeren in het onderwijs (de zogenaamde meld-, overelg- en aangifteplicht). De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs wordt gecoördineerd door de ondersteuningscöordinator, mevrouw J. Kleinveld-Bouwman (bereikbaar via ). In geval van een klacht is het van belang dat de ouders er samen met de school uitkomen.

Bespreek uw klacht altijd eerst met mevrouw Kleinveld-Bouwman. Komt u er vervolgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klacht opnieuw bespreekbaar maken bij de bestuurder via . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom u niet tevreden bent en vragen aan u dit in de mail te vermelden.

Ouders kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

Eindexamen

Als er een probleem ontstaat rond het (eind) examen, dan kan in beroep worden gegaan zoals vermeld in het (eind) examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Image

Downloads

  • Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: