Slider

Klachtenregeling

Samen komen tot goede werkbare oplossingen dat is ons streven. Iedere docent, coach en teamleider zal al het nodige doen om in geval van een klacht samen tot een goede oplossing te komen. In geval van een klacht zijn dit de stappen:

  1. Probeer het eerst met de desbetreffende docent of de coach van uw kind op te lossen;
  2. Lukt bovenstaande niet, neem dan contact op met de teamleider;
  3. Komt u er volgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klachtopnieuw bespreekbaar maken bij de rector via secretariaat@dehogeberg.nl . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom uw niet tevreden bent en vragen aan u om dit in de mail te vermelden;

Indien u zich daarna nog niet voldoende gehoord voelt, u zich niet kunt vinden in de oplossing of als u vindt dat de procedure niet juist is doorlopen, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie (LKC): https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Passend onderwijs

Bij OSG De Hogeberg coördineert de Ondersteuningscoördinator passend onderwijs. De Ondersteuningscöordinator is mevrouw J. Kleinveld-Bouwman (bereikbaar via osg_klv@dehogeberg.nl). In geval van een klacht is het van belang dat de ouders, in belang van hun kind, er samen met de school uitkomen.

Bespreek uw klacht altijd eerst met mevrouw Kleinveld-Bouwman. Komt u er volgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klacht opnieuw bespreekbaar maken bij de rector-bestuurder via secretariaat@dehogeberg.nl . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom uw niet tevreden bent en vragen aan u om dit in de mail te vermelden.


Ouders kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

Eindexamen

Als er een probleem ontstaat rond het (eind)examen, dan kan in beroep worden gegaan zoals vermeld in het (eind)examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Image

Downloads

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image