No module Published on Offcanvas position
6.jpg
de-hogerberg-texel-les-gespiegeld-01.jpg

De brugklas

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap voor de meeste leerlingen. Je gaat naar een ander gebouw, je krijgt andere vakken, andere docenten en een mentor. Een heel nieuw tijdperk breekt aan! Gelukkig zal je veel van je oude vrienden tegenkomen, want de OSG is de enige middelbare school op Texel.

Op de OSG kun je verschillende richtingen volgen, hiervoor heb je vanuit de basisschool een advies gekregen.

  • Vmbo basis en praktijkonderwijs (Pro)
  • Vmbo kader
  • Mavo (Vmbo theoretisch)
  • Havo
  • Vwo

In schooljaar 2023/2024 hebben we de volgende brugklassen:

  • Vmbo Pro/basis 
  • Vmbo kader/mavo
  • Havo/vwo

De eerste twee jaar zit je in deze brugklas en krijg je les op het niveau van het advies van de basisschool. Na die twee jaar maak je samen met school, je mentor en je ouders de keuze voor je definitieve richting. Onder het kopje doorstroomnormen kan je hier meer over lezen.

Introductieprogramma

Op de OSG starten de brugklassers met een uitgebreid introductieprogramma om de school, mentor, klasgenoten en het reilen en zeilen van deze nieuwe wereld te leren kennen. Ook de hogere klassen hebben een introductieprogramma maar deze is wat korter dan die van de brugklassers omdat zij de school en de klasgenoten al kennen.

De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de leerlingen. Elke leerling heeft een persoonlijke mentor die aanspreekpunt is voor zowel de leerling als de ouders. De leerling heeft op eigen initiatief of dat van de mentor regelmatig een gesprek met de mentor waarin verschillende zaken aan bod kunnen komen; de voortgang van de leerling, het welbevinden, eventuele problemen die spelen e.d. De leerling staat centraal in deze gesprekken en zal gementort worden om zoveel mogelijk zelf zijn leerproces in handen te nemen. Minimaal twee keer per jaar is er een gesprek met de ouders, leerling en mentor. Indien nodig is er vaker contact met ouders. Voor ouders is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt op school.

Naast je mentor en de vakdocenten zijn er verschillende mensen die ervoor zorgen dat je op school goede lessen én de steun krijgt die je nodig hebt. Elk team heeft twee leerlingcoördinatoren en een teamleider die ervoor zorgen dat alle zaken in het team goed lopen. Voor leerlingen met dyslexie is er een dyslexiecoach. Er zijn twee respectfunctionarissen die aanspreekpunt zijn als er klachten zijn over pesten. Het OSP (ondersteuningspunt) ondersteunt leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zo zorgen we ervoor dat de school een veilige en fijne plek is waar samen geleerd kan worden.

Ook al ken je niet alle docenten, wij zijn samen één school en we willen graag dat iedereen voor elkaar zorgt. Dus het kan heel goed zijn dat een docent die je niet kent en waar je geen les van hebt, een keer komt invallen, of jou in de gang aanspreekt. Dat is heel normaal, we vormen samen een school en zorgen allemaal voor elkaar.

Op de OSG heb je in de brugklas verschillende vakken.

Vmbo b + k + mavo
Nederlands
Engels
Wiskunde
Mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
Mens en natuur (biologie en natuurkunde)
Kunst en cultuur
Dienstverlening en producten
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Cultuur en participatie
ICT

Havo/vwo
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
Mens en natuur (biologie en natuurkunde)
Kunst en cultuur
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Cultuur en participatie
ICT

Alle leerlingen hebben een laptop nodig om het onderwijs op school te kunnen volgen. Deze laptop kan zelf aangeschaft worden of via The Rent Company.

Leerlingen dienen ervoor te zorgen dat ze hun laptop opgeladen en in goede staat bij zich hebben, net zoals er van hen verwacht wordt dat ze hun boeken in orde hebben.

Dhr. H. Vlaming van Rent Company is iedere dag op school aanwezig van 10.00 – 14.00 uur.

DSC0279
DSC0277
DSC0275
DSC0287
DSC0337
DSC0265
DSC0338
DSC0307
DSC0302
DSC0300
DSC0319-min
DSC0345
DSC0322
DSC0305
DSC0352
DSC0348
DSC0261
DSC0312
DSC0271
DSC0274
DSC0314
DSC0353
DSC0317
DSC0321
DSC0267
DSC0333
DSC0272
DSC0330
DSC0297-min
DSC0285
DSC0269
DSC0347
DSC0341

Image

Nieuwsartikelen rondom de brugklas

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: