5.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Decanaat

Een decaan is gespecialiseerd in het adviseren over studie- en beroepskeuze. De decaan is goed op de hoogte van de voor- en nadelen van een studierichting, welk vakkenpakket een leerling daarvoor nodig heeft, wat de kansen zijn op de arbeidsmarkt, welke overige eisen de vervolgopleidingen stellen en studiefinanciering. De decaan is een tweede lijnfunctionaris, dit houdt in dat een decaan de coaches ondersteunt bij het begeleiden van de leerlingen bij het maken van keuzes. De decanen maken gebruik van de website: dehogeberg.dedecaan.net. Dit is een instrument om leerlingen te ondersteunen in loopbaanleren (LOB). Leerlingen en ouders mogen altijd een informerend gesprek aangaan met de decaan. Een afspraak kan gemaakt worden via het algemene telefoonnummer 0222 312121 of via de mail: 

Decaan voor vmbo/mavo is mevr. A. van den Brakel-Stolk: osg_sta@dehogeberg.nl

Decaan voor havo/vwo is Dhr. V. Stork: osg_sto@dehogeberg.nl

 

Image

Downloads

Image