1.jpg
3.jpg

Lestijden & vakanties

Lestijden

    Starttijd  Eindtijd
1e uur lesuur 8:30 9:30
2e uur Iesuur  9:30 10:30
   pauze 10:30 10:50 
3e uur lesuur 10:50 11:50
4e uur lesuur 11:50 12:50
   pauze 12:50 13:15
5e uur lesuur 13:15 14:15
6e uur lesuur 14:15 15:15
7e uur lesuur 15:15 16:15

In alle klassen kunnen tussenuren voorkomen. Tussenuren worden ook geroosterd, leerlingen gaan dan naar een leerplein of de mediatheek om onder toezicht te leren of om te overleggen. De aan- en afwezigheid wordt elk uur gecheckt, ook op ingeroosterde tussenuren. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt steekproefsgewijs contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

In geval van lesuitval door ziekte van een docent zal dit zover als mogelijk op die dag worden vervangen of als tussenuur worden geroosterd. Lesuitval door ziekte op het eerste of laatste uur van een dag wordt niet vervangen. Indien lesuitval door ziekte langer dan twee weken duurt, zet de schoolleiding een vervanger in.

Vakanties en roostervrije dagen

Vakanties Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie 04-07-2020 16-08-2020
Herfstvakantie 10-10-2020 18-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 03-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 28-02-2021
Paasweekend 03-04-2021 05-04-2021
Meivakantie 24-04-2021 09-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 16-05-2021
2e Pinksterdag 24-05-2021  
Zomervakantie 2021 10-07-2021 22-08-2021

Studiedagen (leerlingen vrij)

Studiedag    
Maandag 1 februari 2021  
Vrijdag  2 april 2021  
Image