Slider

Lestijden & vakanties

Tijdelijk lesrooster 25 mei 2020 tot aan de zomervakantie 2020

    Starttijd  Eindtijd
1e uur lesuur 8:30 9:15
2e uur Iesuur  9:15 10:00
   pauze 15 min  
3e uur lesuur 10:15 11:00
4e uur lesuur 11:00 11:45
5e uur lesuur 11:45 12:30
   pauze 15 min  
6e uur lesuur 12:25 13:30
7e uur lesuur 13:30 14:15
8e uur lesuur 14:15 15.00
   pauze 15 min  
9e uur lesuur 15:15 16:00
10e uur lesuur 16:00 16:40

Normale Lestijden

    Starttijd  Eindtijd
1e uur lesuur 8:30 9:30
2e uur Iesuur  9:30 10:30
   pauze 10:30 10:50 
3e uur lesuur 10:50 11:50
4e uur lesuur 11:50 12:50
   pauze 12:50 13:15
5e uur lesuur 13:15 14:15
6e uur lesuur 14:15 15:15
7e uur lesuur 15:15 16:15

In alle klassen kunnen tussenuren voorkomen. Tussenuren worden ook geroosterd, leerlingen gaan dan naar een leerplein of de mediatheek om onder toezicht te leren of om te overleggen. De aan- en afwezigheid wordt elk uur gecheckt, ook op ingeroosterde tussenuren. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt steekproefsgewijs contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

In geval van lesuitval door ziekte van een docent zal dit zover als mogelijk op die dag worden vervangen of als tussenuur worden geroosterd. Lesuitval door ziekte op het eerste of laatste uur van een dag wordt niet vervangen. Indien lesuitval door ziekte langer dan twee weken duurt, zet de schoolleiding een vervanger in.

Vakanties en roostervrije dagen

Vakanties Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie 15-07-2019 23-08-2019
Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020
Paasweekend 10-04-2020 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 05-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020 01-06-2020
Zomervakantie 2020 04-07-2020 16-08-2020

Studiedagen (leerlingen vrij)

Studiedag Eerste dag Laatste dag
Woensdag 09-10-2019 09-10-2019
Vrijdag 13-12-2019 13-12-2019
Maandag 09-03-2020 09-03-2020
Image