1.jpg
3.jpg

Lestijden & vakanties

Lestijden

Lesuur

Klas 1, 2

Lesuur

Bovenbouw klas 3, 4,5,6

1

08.30 – 09.20 uur

1

08.30 – 09.20 uur

2

09.20 – 10.10 uur

2

09.20 – 10.10 uur

Pauze

10.10 – 10.30 uur

3

10.10 – 11.00 uur

3

10.30 – 11.20 uur

Pauze

11.00 – 11.20 uur

4

11.20 – 12.10 uur

4

11.20 – 12.10 uur

Pauze

12.10 – 12.40 uur

5

12.10 – 13.00 uur

5

12.40 – 13.30 uur

Pauze

13.00 – 13.30 uur

6

13.30 – 14.20 uur

6

13.30 – 14.20 uur

7

14.20 – 15.10 uur

7

14.20 – 15.10 uur

8

15.10 – 16.00 uur

8

15.10 – 16.00 uur

In alle klassen kunnen tussenuren voorkomen. Tussenuren worden ook geroosterd, leerlingen gaan dan naar een leerplein of de mediatheek om onder toezicht te leren of om te overleggen. De aan- en afwezigheid wordt elk uur gecheckt, ook op ingeroosterde tussenuren. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt steekproefsgewijs contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

In geval van lesuitval door ziekte van een docent zal dit zover als mogelijk op die dag worden vervangen of als tussenuur worden geroosterd. Lesuitval door ziekte op het eerste of laatste uur van een dag wordt niet vervangen. Indien lesuitval door ziekte langer dan twee weken duurt, zet de schoolleiding een vervanger in.

Vakanties en roostervrije dagen

Vakanties Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie 18-07-2022 26-08-2022
Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Paasweekend 10-04-2023  
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023  
Zomervakantie 2023 24-07-2023 01-09-2023

Studiedagen (leerlingen vrij)

Studiedag    
Dinsdag  13 december 2022  
Vrijdag  07 april 2023   
     
Image