1.jpg
3.jpg

Lestijden & vakanties

Lestijden

    Starttijd  Eindtijd
1e uur lesuur 08:30 09:20
2e uur Iesuur 09:20 10:10
3e uur lesuur 10:10 11:00
Pauze   11:00 11:20
4e uur lesuur 11:20 12:10
5e uur lesuur 12:10 13:00
Pauze   13:00 13:30
6e uur lesuur 13:30 14.20
7e uur lesuur 14:20 15:10
8e uur lesuur  15:10 16:00

In alle klassen kunnen tussenuren voorkomen. Tussenuren worden ook geroosterd, leerlingen gaan dan naar een leerplein of de mediatheek om onder toezicht te leren of om te overleggen. De aan- en afwezigheid wordt elk uur gecheckt, ook op ingeroosterde tussenuren. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt steekproefsgewijs contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

In geval van lesuitval door ziekte van een docent zal dit zover als mogelijk op die dag worden vervangen of als tussenuur worden geroosterd. Lesuitval door ziekte op het eerste of laatste uur van een dag wordt niet vervangen. Indien lesuitval door ziekte langer dan twee weken duurt, zet de schoolleiding een vervanger in.

Vakanties en roostervrije dagen

Vakanties Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie 10-07-2021 22-08-2021
Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022
Paasweekend 18-04-2022  
Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022
2e Pinksterdag 06-06-2022  
Zomervakantie 2022 18-07-2022 26-08-2022

Studiedagen (leerlingen vrij)

Studiedag    
Donderdag 7 oktober 2021  
Dinsdag  1 maart 2022   
Woensdag  1 juni 2022   
Image