No module Published on Offcanvas position
1.jpg
3.jpg

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

OSG De Hogeberg vraagt een ouderbijdrage om activiteiten en voorzieningen mogelijk te maken die niet door de Rijksoverheid worden bekostigd. De ouderbijdrage bestaat uit een algemene ouderbijdrage, een totaalbedrag dat is bedoeld voor diverse activiteiten. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor specifieke activiteiten. Denk aan introductiedagen of een excursie. Op de website bij praktische informatie >> schoolkosten >> leerlingenbijdragen staan de kosten per jaar overzichtelijk op een rij. De ouderbijdrage is vrijwillig. U bent derhalve niet verplicht de bijdrage te betalen. De school kan wel besluiten om een activiteit te schrappen bij onvoldoende betalende deelnemers. De facturatie van de ouderbijdrage gebeurt vanuit de administratie () die maakt hiervoor gebruik van het ouderbijdragepakket WIS Collect. Als er een nieuwe factuur voor u is aangemaakt, ontvangt u een mail van . Via de link in deze mail kunt u de factuur met Ideal betalen. Mocht een betalingsregeling willen treffen of heeft u hulp nodig bij de financiering van de schoolkosten, dan verwijzen wij u naar de bijlage op deze pagina voorzieningen tegemoetkoming schoolkosten.

Schoolboeken

Schoolboeken worden kosteloos door de school verstrekt en geleverd door Van Dijk. Leerlingen kunnen daar zelf hun schoolboekenpakket bestellen, dat vervolgens thuisbezorgd wordt. Schoolboeken worden meerdere jaren gebruikt en de leerlingen moeten ze dan ook verplicht kaften en zorgvuldig behandelen. Aan het eind van het schooljaar leveren de leerlingen de boeken weer in en moeten ze eventuele schade vergoeden. Een aantal leermiddelen valt niet onder de regeling ‘Gratis Schoolboeken’, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines en dergelijke. Leerlingen ontvangen voordat het nieuwe schooljaar start een lijst van leermiddelen die ze zelf moeten aanschaffen. Meer over de regeling gratis schoolboeken vindt u hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-met-gratis-schoolboeken-in-het-voortgezet-onderwijs

Leerlingverzekering

De school heeft een collectieve scholierenongevallen- verzekering inclusief stageverzekering afgesloten. Deze verzekering heeft een 24-uursdekking.

Verzekerde bedragen:

  • In geval van overlijden: € 1000,-
  • In geval van blijvende invaliditeit: € 22.689,01
  • Dokterskosten (per ongeval/gebeurtenis): € 907,56
  • Tandenbeschadiging per element: € 90,76

De uitkeringen wegens overlijden en invaliditeit vinden krachtens de ongevallenverzekering plaats, ongeacht het bestaan van een andere verzekering.

Voor ouders die voorzieningen hebben getroffen (b.v. ziektekostenverzekering e.d.) zijn de andere bedragen beschikbaar als aanvulling op die voorzieningen.

Voor verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens schoolreisjes en werkweken zijn leerlingen niet via school verzekerd. Bij werkweken naar het buitenland, sluiten wij wel een verzekering af.

Aanvullende toelage

Afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders kan een leerling een maximale, gedeeltelijke of geen aanvullende toelage krijgen. Met ouders wordt bedoeld:

  • de persoon die, voordat de leerling 18 jaar werd, een tegemoetkoming voor hem/haar ontving of die in het laatste kwartaal waarin de leerling nog 17 jaar was, de wettelijk vertegenwoordiger was;
  • de partner van die persoon.

De aanvullende toelage bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Via internet www.duo.nl  zijn brochures en aanvraagformulieren te downloaden.
Is er een tegemoetkoming ouders voor leerlingen jonger dan 18 jaar?
De vroegere tegemoetkoming ouders is overgedragen naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het kindgebonden budget hoeven ouders in de meeste gevallen niet aan te vragen, zij krijgen dit automatisch van de Belastingdienst. Voor vragen over het kindgebonden budget staan antwoorden op www.toeslagen.nl.

Studiefinanciering (basisbeurs)

Via internet (www.duo.nl) kunnen brochures en aanvraag- formulieren gedownload worden.

Image

Downloads

  • Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024

  • Voorzieningen schoolkosten

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: