No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Geschiedenis van de school

Texel heeft een rijke onderwijs historie. Op 12 maart 1957 opent onderwijsminister Jo Cals officieel de nieuwe HBS (voorloper havo en vwo) op Texel. Het eiland kent in die tijd de ulo, de landbouwschool en de huishoudschool als voortzetting van de lagere school. Wie naar de HBS wil, moet naar Den Helder. Dat betekent elke dag op en neer reizen of in de kost gaan. De nieuwe rijks HBS (samen met het LBO voorloper van de OSG) komt tot stand op initiatief van burgemeester De Koning en met steun van de Texelse bevolking. Texelse ondernemers en burgerinitiatieven zijn altijd drijvende krachten geweest bij de totstandkoming van het onderwijs op Texel. Minister Cals staat daar specifiek bij stil tijdens de opening van destijds het noodgebouw aan de Hoornderweg. De school gaat op 1 september 1956 al van start in de aula van de Thijsseschool. Cor van der Eijk is de eerste rector van de HBS die in eerste instantie begint met een eerste en een tweede klas. De (m)ulo en hbs werden in 1969 samengevoegd tot RSG Texel (Rijks Scholen Gemeenschap Texel). In dat jaar ging de Mammoetwet in en werden nieuwe schoolsoorten mavo, havo en atheneum gevormd. Een volgende mijlpaal is 23 augustus 1977. Die dag opent onderwijsminister Jos van Kemenade officieel het nieuwe (en deels nog huidige) schoolgebouw aan de Haffelderweg in Den Burg. In totaal 620 leerlingen nemen hun intrek in het nieuwe gebouw. Dat is volgens een verslag in de Texelse Courant van 1977 al vanaf de eerste dag te klein, waardoor er ook meteen vijf noodlokalen in gebruik worden genomen. Elke afdeling had hierdoor zijn eigen locatie, dus één school was het nog niet. Bijzonder om terug te lezen: het streven is in die dagen al om leerlingen de hele dag op school te houden. De tussenuren die ze hebben, zijn bedoeld om zelf aan de studie te gaan en daarvoor worden een aantal studieruimtes ingericht.

Vanuit de rijksoverheid werd ingezet op het verzelfstandigen en samenvoegen van scholen zodat in 1991 het Lager beroeps Onderwijs en de RSG werden samengevoegd tot één school; OSG de Hogeberg was geboren. De naam van de school OSG de Hogeberg, verwijst naar de ligging van de school, aan de voet van de Hoge Berg. De naam is ook symbolisch. De school voert de leerlingen omhoog, ze worden voorbereid op de toekomst. Ondanks de samenvoeging blijft er altijd een waterscheiding bestaan tussen de leerlingen van het 'hoofdgebouw' aan de Haffelderweg en het 'boerengebouw' aan de Emmalaan waar op 1 september 1964 de LTS officieel is geopend. Ook is het ruimtekort een blijvend probleem.

Op 24 augustus 2009 legt Jan Veenendaal de eerste steen voor de vernieuwbouw aan de Haffelderweg. De verbouwing en uitbreiding van het hoofdgebouw had als doel om de verschillende gebouwen samen te voegen tot één gebouw. Het nieuwe schoolgebouw aan de Haffelderweg werd in 2010 in gebruik genomen. Sinds die tijd geniet de schoolbevolking van dit mooie gebouw met verschillende techniek- en praktijkruimtes, een goed geoutilleerde mediatheek, een grote aula, verschillende grote en kleine lokalen, spreekkamers en werkpleinen. Nog steeds zijn Texelse ondernemers belangrijke partners. De school is van het hele eiland en een belangrijke verbindende schakel op sociaal en maatschappelijk vlak. Het onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de Texelse samenleving en vice versa. Bestuurlijk werd de OSG, die vanaf 1991 onder het college van B&W viel, in oktober 2018 zelfstandig. De school is ondergebracht in een nieuwe Stichting OSG De Hogeberg die in verschillende vormen samen werkt zoals in een shared service met ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee, een Techniekpact Noord-Holland en Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland.

 • RSG

  RSG

 • Aula

  Aula

 • Opening Lts

  Opening Lts

 • Opening LTS

  Opening LTS

 • LTS

  LTS

 • bouw LTS

  bouw LTS

 • Oude Ulo

  Oude Ulo

 • Opening RHBS

  Opening RHBS

 • Landbouwschool okt 1952

  Landbouwschool okt 1952

 • Opening Landbouwschool okt 1952

  Opening Landbouwschool okt 1952

 • Eerste steen landbouwschool mei 1952

  Eerste steen landbouwschool mei 1952

 • Eerste steen Landbouwschool 26-05-1952

  Eerste steen Landbouwschool 26-05-1952

Image

Verhalen

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: