No module Published on Offcanvas position
2.jpg
de-hogerberg-texel-gym-01.jpg

Leerlingenraad

Als school willen we het klimaat scheppen waarin leerlingen meetellen en betrokken zijn bij wat er in de school gebeurt. Dit willen we bereiken door een open benadering van leerlingen in de lessen, door leerlingen inspraak te geven in d.m.v. enquêtes of door deelname aan de leerlingenraad of MR. Ook wordt aan leerlingen vaak gevraagd deel te nemen aan activiteiten en worden leerlingen gestimuleerd om zelf activiteiten op te zetten bijvoorbeeld tijdens de maatschappelijke stages.

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen en werkt aan zaken die voor alle leerlingen van belang zijn. Deze raad, heeft bijvoorbeeld een adviserende stem bij het opstellen van het leerlingenstatuut. De leerlingenraad spreekt ongeveer zes keer per jaar met de rector. Daar worden n.a.v. een opgestelde agenda onderwerpen besproken die leven bij de leerlingen. De leerlingen zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapraad (MR). Voor meer informatie zie ook www.rijksoverheid.nl

Bericht vanuit de Leerlingenraad aan leerlingen

Het kan heel goed zijn dat je deze hele pagina nooit opent. Of dat je denkt wat moet ik nou met de leerlingenraad? Wanneer je dit dan toch uit een opwelling gaat lezen, proberen wij graag je aandacht te houden.

De leerlingenraad is een groep die voor en door leerlingen zijn. Het allerbelangrijkste vinden wij dat de leerlingen van onze school weten dat we altijd openstaan voor alle vragen op/over/in/buiten/onder/naast school die je ons kan sturen via onze email: . Je kan ook een briefje in onze brievenbus in de mediatheek stoppen.

Wanneer we een vraag krijgen, zullen proberen die te beantwoorden en te bespreken in onze raad. Met andere woorden, wij proberen al jullie problemen en dilemma’s op te lossen.

Acties

We doen mee aan een paar acties. Bijvoorbeeld de rozenactie op 14 februari. Je doet dan een envelop met 1 euro in onze brievenbus en vermeldt de naam van je Valentijn, dan zorgen wij ervoor dat er een roos in zijn/haar kluisje komt.

Paarse vrijdag vinden wij ook een belangrijke dag, dit is een dag waarop scholieren door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Wij vinden dat iedereen zich veilig en gewaardeerd moet voelen op onze school. Je zult die dag veel posters zien over paarse vrijdag en er worden ook bandjes uitgedeeld.

Aan het begin van elk jaar houden wij een bruggerronde om ons voor te stellen en om uit te leggen waar de leerlingenraad voor is. Zodat iedereen een idee heeft over de leerlingenraad.

Twee keer per jaar bezoeken wij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) tijden hun tweedaagse ALV. Zodat wij contact blijven houden met andere leerlingenraden en hopelijk van elkaar kunnen leren.
Wanneer we vergaderen worden er altijd notulen geschreven en informatie op onze blog gepost.

klik hier om onze blog te lezen

Voor wie niet wil of durft te mailen omdat je bang bent dat wij namen gaan doorvertellen, hoeft niet bang te zijn. Wij houden alles anoniem, behalve wanneer je aangeeft dat je naam wel vermeld mag worden.
Gegroet,

De leerlingenraad

Contact

e-mailadres:

Image

Downloads

  • Huishoudelijk reglement Leerlingenraad 2024

  • Leerlingenstatuut 2022-2024

Nieuwsartikelen

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail:


<style>
.module-titlemeerberichten h3.sppb-addon-title::before,
h3.sppb-addon-title::before,
.view-article.layout-default h1::before,
h1.sppb-addon-title::before,
h3.module-titlemeerberichten::before,
div.item-title h2::before,
.decanaatsectie .datumcol p
{
background-color: #346fb0 !important;
}

.imgLeerling {

border-color: #346fb0 !important;

}
</style>