6.jpg
de-hogerberg-texel-les-gespiegeld-01.jpg

Aanmelden

Van 1 maart tot en met 10 maart kun u uw kind via deze link aanmelden voor de brugklas van OSG de Hogeberg. Hopelijk wijst de aanmelding zich van zelf, maar we kunnen ons ook voorstellen dat u vragen heeft of hulp nodig heeft. Op 3 maart is tussen 14.00 en 16.00 uur een team van medewerkers paraat om uw telefonisch van dienst te zijn. U kunt bellen naar 0222-312121 en dan staat een van onze collega’s u te woord. Na de aanmelding gaan we aan de slag met gesprekken met basisscholen en volgt de definitieve plaatsing.

Voorlopig aanmeldformulier brugklas

svp invullen
maak een keuze

LEERLINGGEGEVENS

svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
Dit moet een 9 cijferig nummer zijn
maak 1 keuze
Invalid Input
svp invullen

GEGEVENS Ouder/Verzorger 1

maak een keuze
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
svp invullen
alleen cijfers invullen
alleen cijfers invullen
vul een geldig mailadres is

GEGEVENS Ouder/Verzorger 2

alleen cijfers invullen
alleen cijfers invullen
vul een geldig mailadres in

Adres en telefoonnummer alleen invullen als het afwijkend is van ouder verzorger 1.

svp invullen

GEGEVENS VORIGE SCHOOL

svp invullen
svp invullen
svp invullen

Adres en telefoonnummer alleen invullen als het geen Texelse basisschool is.

Invalid Input
Invalid Input
alleen cijfers invullen
svp invullen

Voor overige opmerkingen die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind op onze school (we denken hierbij aan gezondheid, leerbeperkingen, huiselijke omstandigheden etc.), kunt u hieronder vermelden of u hierover een gesprek met iemand van de schoolleiding wilt. (Graag vermelden hoe we u het beste kunnen bereiken).

Voor inschrijving hebben wij dit akkoord nodig.
Image